Stora problemet med SMR är att det inte finns ännu

Att Reidar Svedahl basunerar ut att det finns alternativ till havsbaserad vindkraft är ingen lögn, däremot är det samma önsketänkanden som vanligt.

Endast vindkraft eller ingen vindkraft verkar vara världen Reidar lever i, istället för att all typ av förnyelsebar än energi är nödvändig och önskvärd, skriver insändarskribenten.

Endast vindkraft eller ingen vindkraft verkar vara världen Reidar lever i, istället för att all typ av förnyelsebar än energi är nödvändig och önskvärd, skriver insändarskribenten.

Foto: Crelle

Insändare2023-07-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Det finns alternativ till havsbaserad vindkraft" NT 4/7

En nyanserad bild vore klädsamt från mannen som förtroendevald ska företräda hela kommunens medborgare.

Förutom den besatthet som Reidar - av någon anledning - har mot vindkraft så är jag oförstående varför lösningen är binär. Endast vindkraft eller ingen vindkraft verkar vara världen Reidar lever i, istället för att all typ av förnyelsebar än energi är nödvändig och önskvärd. Det som benämns både som ”snurror” och ”vindkraftsindustri” verkar alltså inte ha något egenvärde och kan inte samverka med andra typer av elproduktion.

Det stora problemet med Reidars vurm för små modulära reaktorer, SMR, är att tekniken inte finns ännu. Det är ett enkelt konstaterande. När Reidar skriver att förhoppningen är att lösa behovet av mer el på kortare tid än via ”vindkraftsindustrier” så är det ovetande önsketänkande som bäst och lögn som värst. Faktum är att SMR som begrepp och teknik lanserades 2001, för ett igångsättande 2011, är alltså försenad med över 20 år. Redan nu. Lösningen är alltså knappast så enkel som Reidar vill måla upp.

I vetenskapsradions avsnitt från 21 mars i år påpekar professor i statsvetenskap med forskning inom kärnkraftspolitik att även om SMR skulle finnas på plats så saknar SMR stordriftsfördelar och, för att satsningen ska vara lönsam, behövs flera hundratals, mest sannolikt tusentals, SMR-reaktorer byggas. Mig veterligen har Reidar aldrig uttalat sig om kostnaden och antalet SMR-reaktorer, och det vore spännande att höra exakt hur många Reidar vill bygga och hur mycket det får kosta. Återigen är lösningen knappast så enkel som han vill få den att framstå.

Så för att sammanfatta - Reidar lägger all sin tilltro på dagens, och framtidens, elproduktion på en obeprövad, ofärdig, teknik som kanske kan finnas i framtiden och som, i den mån den är lyckosam, behöver massproduceras in absurdum för att gå med vinst.

Ibland kan man ha bra idéer och slå på uppstuds. Ibland blir det Marvel-utställningar.