Stoppa tillflödet till de kriminella gängen

Vi ser idag alltför många unga som växer upp och väljer en destruktiv kriminell bana i livet istället för att bygga sig en stabil tillvaro med utbildning, arbete, familj, aktiv fritid och framtidstro.

Debattörerna anser att tillflödet till de kriminella gängen måste begränsas.

Debattörerna anser att tillflödet till de kriminella gängen måste begränsas.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2021-08-16 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är självklart att de som begår brott ska straffas och ta konsekvenserna. Tyvärr ser vi också att när brottslingar lagförs fylls det snabbt på med nya i deras ställe. Mer pengar till polis, rättsväsen och fängelser blir som att köpa en större länspump. Vi behöver givetvis ett effektivt rättsväsen men vi behöver framförallt få stopp på tillflödet, täta hålet. I dagens debatt är det stort fokus på ”länspumparna” och väldigt lite på att ”stoppa tillflödet”.

Partier och politiker försöker överglänsa varandra med att lova fler poliser, effektivare lagföringsmetoder och strängare straff. Det pratas väldigt lite om grundproblemet, varför det gått hål i skeppet och hur vi kan laga det. Om man inte kan lyckas och skapa ett lagligt liv som man är stolt över och nöjd med riskerar man att välja alternativet att bli bäst på att vara sämst för att få erkännande och status.

Vi tror en stor del av grundproblematiken är att med segregation och alltför stora klyftor i samhället ser alltför många ingen chans att bygga sig en positiv framtid i dagens Sverige. Man ser däremot att de som tjänat snabba pengar på brottslig väg får status och kan köpa dyra kläder och bilar. De blir ett ideal man ser upptill för att de ”lyckats”, om än på ett sätt som är destruktivt för samhället som helhet.

Vi tror att

skolan behöver kompensera starkare och skapa bättre förutsättningar för lärare/Elever i utsatta områden.

ökad närvaro av social, polis och annan myndighets och samhällsservice i utsatta områden. 

utökat stöd till civilsamhället

vi behöver bra, utvecklande och sunda lov aktiviteter som gör att också barn till föräldrar som inte har råd att åka på semester får ha kul på sommarlovet.

det måste satsas på sommarjobbsgaranti till ungdomar i utsatta områden 

det behövs bättre rehabiliterande och stöttande insatser efter strafftidens slut eller om man vill hoppa av sin kriminella livsstil 

brottsoffrens och dess anhöriga måste få möjlighet till utökat stöd utifrån sina traumatiska upplevelser samt höjda skadeersättningar/skadestånd

Vi måste också vara hårda mot brottsligheten med dubbelt straff för brott som är begångna i en kontext av organiserad brottslighet och ökade möjligheter för polisen att förebyggande avlyssna kommunikation som rör organiserad brottslighet. 

Vi vill också understryka att problematiken vi ser med organiserad brottslighet idag är ett samhällsproblem, inte ett invandrarproblem, som ledande politiker på högerkanten uttrycker. Det är en skymf mot alla de invandrare som jobbar och sliter, ofta i lågbetalda serviceyrken med dålig lön och kassa arbetstider för att försörja sina familjer och kämpa för att låta sina barn växa upp och få det bättre. En ursäkt vore på sin plats

Mats Annerfelt och Bertil Senestad

Socialdemokraterna Finspång