Stoppa sveket mot synskadade – rädda ledsagarservicen

Vid Synskadades riksförbunds årsmöte i april antogs detta uttalande som skikckats till länets riksdagsledamöter.

Insändare 31 maj 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till dig som Riksdagsledamot för oss i Östergötland - Bryt passiviteten, gå före och agera för att rädda ledsagarservicen för personer med synnedsättning!

 

Ledsagning är en nödvändighet för att många personer med grav synnedsättning eller blindhet ska ta sig ut i samhället och kunna delta i det på lika villkor som vem som helst annars. När lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, tillkom på 90-talet var ledsagarservice en insats tänkt för synskadade, men idag nekas majoriteten av personer med grav synnedsättning eller blindhet stöd genom lagen. 

Att inte se något alls räknas inte som att ”ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service”. Det gör att vi exempelvis inte kan ta oss till/från ett läkarbesök, inte kan lämna eller hämta barnen på förskolan, genomföra ett träningspass, handla mat, ta en promenad i naturen eller att köpa exempelvis en jacka eller ett par solglasögon. 

 

Statistiken talar också sitt tydliga språk. Under en tioårsperiod har antalet personer som har beviljats ledsagarservice minskat med 1 705 personer i hela landet. År 2010 var det 2 484 personer. År 2021 låg motsvarande siffra på 855. Nu är Socialstyrelsens sammanställning även klar för 2022 och trenden fortsätter åt samma håll. Nu erhöll endast 779 personer ledsagarservice genom LSS, en total minskning med 68,6 procent. I Östergötland talar statistiken samma språk. Siffran har sjunkit med 87 personer under den här tioårsperioden. År 2010 erhöll 152 personer ledsagarservice genom LSS. År 2021 var det endast 70 personer och 2022 minskade siffran ytterligare till 65 personer. Det är en minskning med 57,2 procent. 

 

Om utvecklingen fortsätter åt samma håll kommer det på sikt inte vara några blinda alls som får insatsen, trots att det från början var tanken med lagen. 

 

Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund, säger att ”det här är en ny bottennivå som bekräftar den utveckling vi ser i beslut och inte minst domar i domstol. Det pågår ett gigantiskt välfärdssvek mot personer med synnedsättning”. Friheten är borta. Att inte bli beviljad ledsagarservice innebär att personer med synnedsättning som tidigare varit aktiva samhällsmedborgare nu isoleras till sina bostäder. ”Skamgränsen för hur illa människor får behandlas är passerad och det med råge”, säger vår förbundsordförande, Niklas Mattsson.

 

Just nu pågår en utredning på Socialstyrelsen som ser över ledsagarservicen. Utredningen ska redovisas i juni 2023, men två liknande utredningar är tidigare gjorda och brist på fakta är inte problemet. Problemet är brist på politisk handling. 

 

Delaktighet, självbestämmande och frihet i vardagen måste garanteras även för personer med grav synnedsättning eller blindhet. Därför är ledsagarservicen så extremt viktig!

 

Synskadades riksförbund Östergötland kräver därför:

  • Att ni går i bräschen för att bryta passiviteten och agera för att rädda ledsagarservicen för personer med synnedsättning.
  • Att tillsammans med andra verka för att LSS förtydligas, så att personer med synnedsättning tydligt ingår i lagens personkrets och får rätt till ledsagarservice

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa