Stoppa planerna på att bygga husen vid Strömmen högre

Den planerade påbyggnaden på husen kommer att skymma och skugga området. Husen blir högre och med hisschakten på sidorna blir det trängre mellan husen, det vill säga mörkare på innergården, skriver signaturen Frekvent flanerare.
Den planerade påbyggnaden på husen kommer att skymma och skugga området. Husen blir högre och med hisschakten på sidorna blir det trängre mellan husen, det vill säga mörkare på innergården, skriver signaturen Frekvent flanerare.

Jag har med bestörtning tagit del av beslutet att kommunen har godkänt ombyggnad av hyreshusen fastigheten Braxen 9, på Kneippgatan närmast Motala ström.

Insändare 10 februari 2024 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det rör sig om fyra fastigheter som ska byggas på med två våningar samt hisschakt och som då kommer att ändra karaktär på hela området. 

Det blir höghus närmast vattnet. Det är idag ett populärt gångstråk och ett unikt område i stadsbilden. Miljön kommer helt förändras av dessa höga huskroppar så nära Motala ström.

Den planerade påbyggnaden på husen kommer att skymma och skugga området. Husen blir högre och med hisschakten på sidorna blir det trängre mellan husen, det vill säga mörkare på innergården.

Andra bekymmer är var ska dessa nya hyresgäster parkera sina bilar? Det är redan fullt på gatorna i området.

Det är underligt att kommunen har godkänt den här ombyggnationen. Kneippen har många sekelskiftesvillor som omgärdas av stränga krav kring ombyggnation. Många villaägare i området har fått avslag på ombyggnationer som till exempel att bygga till takkupor eller byta till glaserat taktegel, med hänvisning till kulturvärden. Miljön i Kneippen är känslig med sina gamla hus och trädgårdstomter.

Man kan också fundera om de nya lägenheterna behövs? Stora byggprojekt har lagts på is då det redan står outhyrda lägenheter i stan.

Jag vädjar till stadsplanerarna att tänka om. De kringboende har protesterat mot ombyggnaden, men som vanligt inte blivit lyssnade på. Stoppa detta projekt medan det finns tid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa