Har Finspång gett upp - det kan bli ödesdigert

Det är med mycket stor förvåning vi tagit del av förslaget att stoppa intaget av nya elever till Bergska gymnasiet, vilket i förlängningen pekar mot en totalnedläggning av de program som finns idag, när de nuvarande kullarna är färdiga med sin utbildning, skriver Monika Lantz Skogh, Grytgöls IK.

Och jodå, vi förstår att kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge men det här sparförslaget innebär bara att Finspång tar plats i en nedåtgående spiral som kan bli ödesdiger, skriver Monika Lantz Skogh, Grytgöls IK.

Och jodå, vi förstår att kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge men det här sparförslaget innebär bara att Finspång tar plats i en nedåtgående spiral som kan bli ödesdiger, skriver Monika Lantz Skogh, Grytgöls IK.

Foto: Magnus Johansson

Insändare2024-03-12 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Gymnasiets framtid hotad - stoppar intag av nya elever" NT 8/3

Om detta förslag vinner gehör hos våra folkvalda är det ett steg i fel riktning och man får nästan en känsla av att kommunen gett upp

Man ger upp sina ambitioner att växa och man ger upp sina ambitioner att förse vårt näringsliv med kompetent arbetskraft i framtiden.

Vikten av att ha såväl teoretiska program samt mer yrkesförberedande program på orten ska inte underskattas. Om våra ungdomar redan i gymnasieålder, i brist på lokala möjligheter, tvingas att studera i Norrköping eller Linköping riskerar vi att aldrig återse dem på orten. Det är väl känt att man ofta rotar sig på sin studieort där man bygger upp ett kontaktnät via bland annat praktikplatser med mera.

Finspångs näringsliv, som flitigt anlitats för praktikperioder och för lokala studiebesök får svårare att attrahera ungdomar till de bristyrken som redan finns. Här har ju företagen idag en chans att visa upp sig och locka till framtida anställningar.

Det finns andra kommuner som gör precis tvärtom. Man jobbar för att utveckla sina gymnasieskolor och letar t o m efter möjligheter till eftergymnasiala studier.

En betydande del av ungdomarna i Finspångs kommun, speciellt i kommunens norra delar pendlar till gymnasiet i Finspång dagligen via buss. Detta förslag innebär en dubbelt så lång resväg, dessutom med ett bussbyte i Finspång för att ta sig till sin gymnasieskola på annan ort. Följden kan bli att man till och med tvingas till en inackordering på studieorten i alltför ung ålder och till ett högt ekonomiskt pris.

Detta riskerar att öka stressen och pressen på våra unga som redan idag är hög. Hur ska de hinna med studier, umgänge idrott mm. när all tid och ork går till tidiga mornar och långa dagar för att kunna få en utbildning som borde finnas i Finspångs kommun.

Det som eventuellt skulle mildra konsekvenserna av detta förslag kunde vara om Curt Nicolin-gymnasiet har ambitioner att växa och ta över hela, eller delar av det programutbud som Bergska gymnasiet har idag. 

Har man fört en dialog kring detta? Om inte så skulle vi vilja rekommendera en mer offensiv inriktning kring utbildningsalternativ i Finspångs Kommun.

Och jodå, vi förstår att kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge men det här sparförslaget innebär bara att Finspång tar plats i en nedåtgående spiral som kan bli ödesdiger. 

En kortsiktig åtgärd som på lång sikt kan leda till en negativ utveckling för Finspångs kommun. Kan vi inte förse våra stora globala företag med kompetent, lojal arbetskraft som vill stanna på orten, så ökar risken att de söker sig till andra orter eller flyttar verksamheten utomlands. Vi har sett det tidigare och vill inte att vår fina kommun rustar ner, utan tänker om och tänker nytt.