Stoppa hatet och hoten mot folkvalda politiker

Som inflyttad till Norrköping från Stockholm har jag under de senaste åren sett en eskalering av en hårdare och allt mer oresonlig ton mellan de olika partiernas företrädare.

Insändare 23 februari 2023 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraftsfrågan är ett exempel på detta och i och med nytt styre i Norrköping så har gränserna töjts när det gäller tonläget dels bland politiker dels i sociala medier. Allt fler i det nya styret vittnar om den aggressiva tonen som råder i nuläget. Besöker man som åhörare ett kommunfullmäktigemöte så slås man av den och förstår att några kan triggas  av olika utspel.  

Många av oss störs också av detta, speciellt med tanke på den tid vi lever i. Vilka vågar stå upp för att värna gemensamma värderingar och se oss alla i ett socialt sammanhang, som medborgare i Sverige? Enligt forskaren Sandra Håkansson i en SNS-rapport från 28/11–22 ” utsätts oftare framträdande kvinnliga politiker för mer hat och hot än sina manliga kollegor.

 

Problemet är störst bland folkvalda på framträdande poster. Mycket tyder på att det är förövarnas sexistiska attityder som gör att kvinnliga politiker är mer utsatta. Cirka 70 procent av de kvinnliga kommunstyrelseordförandena utsätts för hat och hot varje år. I praktiken åtnjuter kvinnor och män inte likvärdiga förutsättningar för att utöva politiska uppdrag i Sverige idag.” 

 

Min uppfattning är också att så kallad hatinlägg på sociala medier skrivs av lika delar män och kvinnor och det är inte bara den som skriver utan även den som aktiv går in och ”gillar” inlägget som bidrar till problemet. Speciellt förvånar det mig när politiska företrädare för andra partier gör så. Då Facebook är ett forum, öppet för alla som vill att använda det, dels som författare dels som följare så blir det väldigt tydligt vem som säger vad och hur.

Jag har till exempel tagit del av Sophia Jarls (kommunstyrelsens ordförande i Norrköping) inlägg på Facebook, om hur hon dag efter dag blir utsatt för osakliga påhopp. Jarl skriver hur det under de senaste månaderna eskalerat alltmer och att det ofta handlar om hennes person eller familj snarare än sakpolitiken. ”Jag har under helgen läst inlägg som både handlar om allt ifrån att jag är galen som person och att jag måste stoppas till att jag är beredd att ”sälja mina barn”. 

 

Det är med andra ord väldigt lätt att förstå hur utsatt man kan bli om man står för sina åsikter och samtidigt politiskt vill arbeta för det man tror på.  Politik i ett demokratiskt samhälle är samarbete för att nå gemensamma överordnade mål. Detaljer skiljer mellan olika politiska grupperingar men ett välfungerande samhälle för alla medborgare är en grundläggande ide som måste genomsyra politiken. Den idén kräver respekt för de politiker som i allmänna val utsetts att sköta om våra gemensamma angelägenheter. 

Den polarisering som skett under senare år är farlig för vårt välstånd. Vad som behövs är samarbete i denna fråga, att värna demokratin så att fler vågar och orkar arbeta politiskt nu och i framtiden. Låt Norrköping bli en trovärdig föregångare och stoppa trollen såväl osynliga som synliga som döljer sig på nätet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa