Stefan Olssons resonemang är skadligt på flera nivåer


Vilka fler problem i samhället beror på en grupp av psykologiskt felkonstruerade personer? Rasism, homofobi, barnaga? skriver signaturen Ev:a.
Vilka fler problem i samhället beror på en grupp av psykologiskt felkonstruerade personer? Rasism, homofobi, barnaga? skriver signaturen Ev:a.

Är män i högre grad psykologiskt felkonstruerade än kvinnor?

Insändare 24 april 2021 08:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Utökat kontaktförbud för offrets bästa" NT 19/4

Ja, om vi lyssnar på Stefan Olsson fil dr i statskunskap och hans krönika på ledarplats i NT. 

 

Stefan Olsson pratar om våld i nära relationer, och för i sin krönika tesen att förövares rörelsefrihet ska begränsas efter avtjänat fängelsestraff för att säkerställa offrets trygghet. 

Där håller jag med Stefan Olsson, men det han bygger sin tes på; att förövarna är ”psykologiskt felkonstruerade redan från födseln”, där måste vi säga ifrån. 

 

Resonemanget är skadligt på flera nivåer, då det frikopplar förövare från samhället i stort och befintliga destruktiva samhällskonstruktioner och normer. 

 

Vilka fler problem i samhället beror på en grupp av psykologiskt felkonstruerade personer? Rasism, homofobi, barnaga? För i så fall måste den absoluta merparten av den svenska befolkningen för 150 år sedan varit just det – psykologiskt felkonstruerade redan från födseln.

 

Fortsättningsvis är det för män direkt förolämpande att antyda att män i högre grad än kvinnor lider av ”psykologisk felkonstruktion från födsel”, eftersom – så som Stefan Olsson själv påpekar – ”förövarna i åtta fall av tio är just män”.

 

Att en isolerad grupp står för allt ont i samhället är att friskriva samtida samhällsstrukturer från ansvar, och med Stefan Olssons antagande blir problemet olösligt – kvinnor kommer för alltid att utsättas för våld av män som är ”psykologiskt felkonstruerade redan från födseln”. 

 

Det vägrar jag att acceptera, och det hoppas jag att du som läser detta också gör. Så nej tack Stefan Olsson fil dr i statskunskap – och ja tack till ifrågasättandet av samtida normer och strukturer som resulterar i mäns våld av kvinnor.

Ämnen du kan följa