Stärk FN istället för att gå med i Nato

FN har ansvar för att bevara internationell fred och säkerhet i enlighet med FN -stadgan kapitel 1. FN s skyldighet är att agera med stöd av sina 193 medlemsländer.

Insändare 26 april 2022 19:21
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta gäller då det föreligger hot mot internationell fred och säkerhet. Något som de facto i stort mått föreligger just nu med anledning av Rysslands krig i Ukraina. 

I stället ställs alla förhoppningar till ett medlemskap i en kärnvapenpakt som Nato. 

En pakt som man oftast kallar allians, låter väl inte så krigiskt, som i princip helt styrs av USA. En pakt som påstår sig vara fredsbevarande men som under detta måtto tyvärr skapat mycket lidande och många krigshandlingar under årens lopp sedan starten 1949. Något många länder kan vittna om.


Om nu inte FN kan hantera och stoppa kriget i Ukraina och skapa den fred som vi alla vill ha hur skall då Nato kunna göra det? Vore det inte bättre att vi använde vår kraft på att stödja FN och kräva insatser för fred genom förhandlingar? Eller görs detta bättre med militärt hot via Nato och USA? 

 

Om FN har spelat ut sin roll så måste väl ingående stater reformera och förändra FN till de syften stadgarna innebär. Till exempel vetorätten som stormakterna friskt använder sig av och nu Ryssland. Sverige betalar idag drygt 20 miljarder årligen till FN som medlemsavgift. Borde vi inte driva vår intressefråga om fred och frihet för dessa pengar inom FN s ram. 

Inom Socialdemokraterna genomför man nu en så kallad demokratisk process under stor brådska där man diskuterar ett medlemskap i Nato. Något som kan kallas skendemokrati då ett beslut troligen redan är fattat. Också troligen i samförstånd med Finland. Något som i så fall skett i politisk lönndom. 


Övriga svenska partier vet medborgarna var de står i Natofrågan sedan årtionden. Det är skillnaden mellan S och övriga partier i dag. Tror att både Sverige och Finland borde bromsa och fundera lite över vad som håller på att hända och kan bli resultatet av en anslutning till Nato. Min uppfattning är att all den kraft och det prat som nu kretsar om en anslutning till Nato i stället borde ske i FN för att stoppa kriget i Ukraina. Inga pakter är fredsbevarande. Något historien klart visar. Låt inte militaristerna skrämma in oss i Nato så att vi blir en del av kärnvapenpakten.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa