Stadsmiljön ska vara tillgänglig för alla

En stadsmiljö tillgänglig för alla är viktigt. Att det ska finnas ett tillräckligt antal parkeringar för rörelsehindrade är en del av kommunens arbete med frågan, liksom arbetet med att hålla till exempel trottoarerna i tillfredställande bra skick.

Insändare 29 februari 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Antalet handikappsplatser är ett skämt” (17/2):

Parkeringsplatser för rörelsehindrade (PRH) ordnas av kommunen vid platser där en befintlig parkering används mycket och också för att ge närhet till det som kallas allmän målpunkt. Målpunkt av allmänt intresse definieras som samhällsnyttig service.

I dag finns PRH-platser i olika miljöer och ibland med olika utformningar och skyltning. Det beror på att vi har olika aktörer och att kommunen inte styr över hur det ser ut på privat fastighetsmark. Exempel på detta är vid stationshuset där det är fastighetsägaren som reglerar de platser som finns.

 

Norrköpings kommun väljer i dag att tidsreglera sina PRH efter behov och vilken typ av målpunkt parkeringen är till för. De flesta PRH-platser innanför promenaderna har tre timmars reglering eftersom det är många som har behov av att använda dem vid olika tidpunkter på dygnet.

Vad gäller tillgängligheten generellt så arbetar kommunen systematiskt med att jobba bort hindren som finns på allmän platsmark. Kommunen har också samråd flera gånger om året tillsammans med en arbetsgrupp där bland annat DHR är representerade. Vi har stor förståelse för att det här är viktiga frågor för många Norrköpingsbor.

Sofie Axmacher och Henrik Fahlbeck, trafikplanerare Norrköpings kommun

Läs mer!

Insändare: Tänk på det här när ni plogar – vi ska inte behöva ta flygcertifikat för att ta oss över vallarna!

Tänk på det här när ni plogar – vi ska inte behöva ta flygcertifikat för att ta oss över vallarna!

Personbil stod i öppna lågor på parkering – flera andra bilar sotskadade

Visa fler
Ämnen du kan följa