Du har både rätt och fel om äldreomsorgen - Patrik Palm

Debatten om skälig levnadsnivå på kommunens äldreboenden fortsätter. Undersköterskan Ann Björling (V) menar att det finns verklig grund för oro för hur de äldre tas om hand i ett svar till vård- och omsorgsnämndens ordförande Patrik Palm (M).

På grund av den konstanta underbemanningen, bristen på kompetent personal och den stora flykten av undersköterskor, drygt trehundrafemtio har avslutat sina anställningar i Norrköpings kommun de senaste åren, har lägstanivån på kvalitén inom äldreomsorgen kraftigt sjunkit, skriver Ann Björling, undersköterska och vänsterpartist.

På grund av den konstanta underbemanningen, bristen på kompetent personal och den stora flykten av undersköterskor, drygt trehundrafemtio har avslutat sina anställningar i Norrköpings kommun de senaste åren, har lägstanivån på kvalitén inom äldreomsorgen kraftigt sjunkit, skriver Ann Björling, undersköterska och vänsterpartist.

Foto: Hannah McKay/Privat

Insändare2024-03-07 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Vi ska inte sänka den skäliga levnadsnivån på boenden” NT 21/2

Det är ingenting som har misstolkats på den enhet som insändarskribenten jobbar på. Bara en modig enhetschef och medarbetare, som vågar säga hur det verkligen ligger till.

Det ser naturligtvis lite olika ut beroende på var i kommunen. Och vi arbetar efter Socialtjänstlagen. Alla i Norrköpings kommun arbetar för att ge den absolut bästa vård och omsorg. Men det finns ett stort men.

Regelbundna besparingar och effektiviseringar inom äldreomsorgen och demensomsorgen, har dränerat särskilda boenden på personal och kompetens. Och vi har ibland svårt att leva upp till det man tycker ska ingå i skälig levnadsstandard. Basal omvårdnad, mat och mediciner sköts så klart. Men ”i mån av tid” styr mycket av andra göromål. Och listan av arbetsuppgifter kan göras lång. 

Exakt vad man hinner med, beror till stor del på hur bemanningen ser ut just här och nu. Exempelvis individanpassade aktiviteter, som enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg av demenssjuka har en prio 1. Men aktiviteter, städ och tvätt görs i mån av tid. Och ibland faktiskt även dusch. 

På grund av den konstanta underbemanningen, bristen på kompetent personal och den stora flykten av undersköterskor, drygt trehundrafemtio har avslutat sina anställningar i Norrköpings kommun de senaste åren, har lägstanivån på kvalitén inom äldreomsorgen kraftigt sjunkit. Det är ett faktum som måste erkännas.

Visst går det att effektivisera, för att få ut mesta möjliga av den personal vi har. Men ofta inte med mer än den basala omvårdnaden.

Enheternas budgetar är så slimmade att pengar inte räcker till att ha en skälig nivå på personal varje dag. Det är inte ovanligt att den sista boende får komma upp ur sin säng och få frukost så sent som klockan 11:00. Vakanta schemarader kortas ned i besparingssyfte, så eftermiddagarna blir det ofta ett visst glapp mellan dag -och kvällspass. Och få personal på plats samtidigt. Här har vi pudelns kärna. 

För att upprätthålla en skälig levnadsnivå och hinna med att göra allt vi bör, måste det också till en skälig bemanningsnivå. Och att man ersätter vissa arbetsuppgifter med andra yrkesgrupper. Exempelvis städ och tvätt. Anställ aktivitetsombud så att fler ska orka jobba heltid, men också för att vi ska hinna med. 

Det är också dags att samhället, och våra anhöriga, får veta sanningen. Kanske måste vi vara ärliga mot dem, om vi inte kan utföra våra uppdrag fullt ut. Vi kan och hinner inte alltid upprätthålla en skälig levnadsnivå. Prioriteringar måste göras varje dag, och imorgon kanske just din anhörig blir bortprioriterad för en liten stund.  Städning och tvätt, dusch, utevistelser och aktiviteter. I mån av tid. 

Så snälla Patrik Palm - det är tidigare politiska beslut, och de politiska beslut som du och dina kollegor genomfört i er budget nu för 2023-24, som ligger till grund för att vi inte hinner med. Så säg inte att det inte finns någon grund för oro.