LAH i Norrköping ska inte alls läggas ned

Den senaste tiden har det förekommit helt felaktig information om att LAH-kliniken i Norrköping och den specialistpalliativa vården ska läggas ner. Det är djupt beklagligt och ledsamt att detta har skapat en onödig oro hos patienter, deras närstående och invånarna i stort, skriver Anna Malmström, verksamhetschef, LAH-kliniken.

Den specialistpalliativa hemsjukvården kommer att finnas kvar och det kommer även att finnas slutenvårdsplatser för specialiserad palliativ vård, skriver Anna Malmström, verksamhetschef LAH-kliniken.

Den specialistpalliativa hemsjukvården kommer att finnas kvar och det kommer även att finnas slutenvårdsplatser för specialiserad palliativ vård, skriver Anna Malmström, verksamhetschef LAH-kliniken.

Foto: Privat

Insändare2024-07-04 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Behåll LAH: En livlina för cancerpatienter" NT 3/7

Den senaste tiden har det förekommit helt felaktig information om att LAH-kliniken i Norrköping och den specialistpalliativa vården ska läggas ner. Det är djupt beklagligt och ledsamt att detta har skapat en onödig oro hos patienter, deras närstående och invånarna i stort.

Jag vill jag därför med denna insändare förtydliga att den specialistpalliativa verksamheten inom LAH Norrköping inte alls ska läggas ner, och dementera alla sådana rykten. 

Den specialistpalliativa hemsjukvården kommer att finnas kvar och det kommer även att finnas slutenvårdsplatser för specialiserad palliativ vård.

LAH:s fyra specialistpalliativa slutenvårdsplatser, Linnéa, kommer att fortsätta finnas i samma omfattning som idag, men som ett särskilt palliativt vårdlag tillsammans med annan medicinsk slutenvårdsverksamhet och med en annan fysisk placering på sjukhuset.

Vården i hemmet via LAH Norrköping kommer att fortsätta med samma uppdrag som idag. Dock så kommer undersköterskebemanningen i teamet att minskas, men istället ökar vi sjukskötersketätheten något. Samarbete med kommunen, som en part i teamet runt patienten, är redan idag en naturlig del i uppdraget men kommer att behöva utvecklas ytterligare.

Det handlar således om att vi behöver omorganisera för att bevara och säkra uppdraget för de patienter som är i behov av den vård vi kan och ska erbjuda även i fortsättningen.