Uppgradera spårvägen – och spara pengar

Vill man öka resandet, nå några klimatmål, och få hela kommunen att leva, då måste man tänka om och prioritera annorlunda, skriver Mikael Karlsson. Arkivbild.
Vill man öka resandet, nå några klimatmål, och få hela kommunen att leva, då måste man tänka om och prioritera annorlunda, skriver Mikael Karlsson. Arkivbild.

Intresset för spårvägen verkar vara ganska svalt bland de styrande. Man verkar mest vilja behålla spårvagnarna av nostalgiska skäl.

Insändare 18 december 2023 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hade det funnits något som helst intresse hade man insett fördelarna och gjort trafiken mycket effektivare. Och framför allt mindre kostsam. I dessa tider när man pratar om stålbad så är det märkligt att ingen reagerar över kollektivtrafiken.

Det skulle behövas krafttag för att vända på utvecklingen. Ett första steg är att sluta med skatteväxlingen och låta kommunen ta över ansvaret igen. Kunna bestämma om linjer, tider och taxor. Införa ett biljettsystem som stimulerar till ett ökat resande, där man får kontroll över både beslut och kostnader. Låt Östgötatrafiken bli ett paraplybolag igen eller lägg ner helt och hållet.

Därefter bör spårvägen uppgraderas. Det planeras spårväg i Vasaparken för att spara tre minuter. Man kan faktiskt göra små punktinsatser på Navestadbanan. Och spara både de tre minuter, som de 100 miljoner projektet skulle kosta.

Inför även ny linje på sträckan Norr Tull-Drottninggatan-Kvarnberget som en ersättning för 2:an så sänks restiden ännu mer.

Nästa punkt är att lägga ner linje 2 på sträckan Fridvalla-De Geersgatan. Det finns ingen anledning att spårvagnar krypkör var tionde minut på spår där det saknas resenärer. Det är bara av nostalgiska skäl. Området kan försörjas helt av busslinjerna 410/412 med nya hållplatser.

Sommaren 2021 gick också i nostalgins tecken. Då utfördes spårbyte mellan Söder Tull och Strömbacken. Här hade man haft möjligheten att flytta ut 3:an till egen banvall i Södra Promenaden. Det hade givit en effektivare och säkrare spårväg mot den trånga Nygatan!

Även försvarbara utbyggnader får stå tillbaka för att man slösar pengar på totalt olönsamma sträckor. Kommunen skulle kunna spara upp emot 100 miljoner på spårvägen genom en rad åtgärder. Att effektivisera trafiken som ekonomin borde vara självklart för de flesta.

Därför krävs det en större översyn av kollektivtrafiken. Det gäller både buss och spårvagnstrafiken. Vill man öka resandet, nå några klimatmål, och få hela kommunen att leva, då måste man tänka om och prioritera annorlunda. 

Inse att det handlar om service. Och enklast gör man det om besluten tas av den egna kommunen - inte av regionen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa