Kulturpolitiken påverkar intresset för hela Norrköping

I ett Öppet brev till kommunstyrelsen skriver styrelsen för Sveriges konstföreningars Sörmlandsdistrikt att de är bestörta över politikernas brist på engagemang för kulturen i Norrköping.

Otaliga gånger har konstföreningar runt om i Sörmland anordnat bussresor för att besöka Norrköpings museer och konserthus, skriver distriktsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges konstföreningar Sörmland.

Otaliga gånger har konstföreningar runt om i Sörmland anordnat bussresor för att besöka Norrköpings museer och konserthus, skriver distriktsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges konstföreningar Sörmland.

Foto: Inger Ramstedt/Calle Slättengren/Gunnar Hagberg

Insändare2024-01-24 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som skriver detta brev utgör styrelsen för Riksförbundet Sveriges Konstföreningars Sörmlandsdistrikt.
 

Det är med bestörtning vi noterar att det politiska engagemanget för att ge stöd till kultur i er kommun påtagligt har minskat. Ni tycks snarast se offentligt stöd till kultur som en ekonomisk belastning, medan vi i stället ser det som en del av kärnan i ett politiskt ansvarstagande för ett jämlikt välfärdssamhälle.

Vi har mångårig erfarenhet av Norrköping som en stad med ett vitalt kulturliv, bland annat ett konstmuseum med Sveriges kanske främsta samling av svensk 1900-talskonst, ett konserthus med en orkester som är bland de främsta i Norden och flera museer med intressanta utställningar. 

Otaliga gånger har konstföreningar runt om i Sörmland anordnat bussresor för att besöka Norrköpings museer och konserthus. Det har inneburit både starka kulturupplevelser och intäkter till kulturinstitutionerna men också hotellnätter och restaurangbesök, som bidragit till kommunens ekonomi.

Vi befarar att kommunstyrelsens nuvarande kulturpolitik kommer att påverka omfattningen av och kvaliteten i Norrköpings kulturutbud negativt, vilket inte bara gör det mindre intressant för kommunens invånare utan också för sådana som oss, kulturintresserade besökare från andra orter, som i så fall kommer att välja andra orter än Norrköping för våra kulturresor – till men för både Norrköpings kulturliv och besöksnäring.