Sophia Jarl: Jag räknar med att skogsdungen blir kvar

Jag räknar med att inte en enda millimeter av skogsdungen kommer att röras i samband med kommande exploatering av området, skriver Sophia Jarl i sitt svar till Reidar Svedahl (L).
Jag räknar med att inte en enda millimeter av skogsdungen kommer att röras i samband med kommande exploatering av området, skriver Sophia Jarl i sitt svar till Reidar Svedahl (L).

Tack Reidar Svedahl (L) för att du på ett konkret sätt har redogjort för Moderaternas arbete i samhällsplaneringsnämnden när det kommer till planerna för Klinga.

Insändare 19 oktober 2021 17:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Jag tänker inte sätta någon munkavle på tjänstemännen" NT 15/10

Precis som samhällsplaneringsnämndens ordförande Reidar Svedahl framför var det vi, som enda parti, som tog initiativet till att nämnden ska fullfölja sitt löfte till de boende i Klinga angående den skogsbarriär som skiljer verksamhetsmark från bostadsområdet. Hur det hade blivit utan oss i nämnden är oklart. Det är givetvis positivt för Norrköping att vår politik får genomslag och vi är nöjda med att Svedahl särskilt lyfter fram (M):s roll att få Kvartetten att hålla givna löften. Övriga partier i nämnden valde till sist att stå bakom vårt yrkande. 

 

Min kritik ligger dock inte i Svedahls agerande utan i att det trots ett enigt politiskt beslut förefaller vara så att tjänstemannastaben fortsatt driver linjen om att skogsområdet kan komma att tas i anspråk i samband med ytterligare bebyggelse på verksamhetsmarken. 

 

Samhällsbyggnadsdirektören skriver bland annat i sitt tidigare svar att ”Det är ofrånkomligt att som i det här fallet ta ett skogsområde i anspråk för bebyggelse om vi ska skapa nya arbetstillfällen för våra invånare”. Detta uttalande kan inte jag tolka på något annat sätt än att tjänstemannaorganisationen inte har tagit till sig den politiska viljan.

 

Men det är gott att Svedahl är tydlig med att det finns en total politisk enighet kring detta och att det politiska beslutet ska följas. Då räknar jag således med att inte en enda millimeter av skogsdungen kommer att röras i samband med kommande exploatering av området.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa