Som husägare bävar jag för hösten

Fastighetsvärdet minskar med 20-30 procent eller jämför med att E4 dras i vid din tomtgräns, skriver Catharina Roos. Huset på bilden tillhör inte insändarskribenten.
Fastighetsvärdet minskar med 20-30 procent eller jämför med att E4 dras i vid din tomtgräns, skriver Catharina Roos. Huset på bilden tillhör inte insändarskribenten.

Se om ditt hus när Holmens vindkraftverksansökan skickas in.

Insändare 3 oktober 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som hus- och markägare i ett av de av Holmen planerade områden för vindkraftsbyggnad i Norra Östergötland så väntar man med bävan men också kamplust på när ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen nu under hösten. 

Sedan samrådsinbjudan kom oss till handa, 3000 berörda hushåll, så har det gått ett år av ovisshet, förtvivlan men även ny insikt och kunskap om vad det verkligen skulle komma att innebära för oss boende och företagare. 

 

En sådan är en ny svensk studie framtagen av två professorer på KTH. Den är revolutionerande för oss när det gäller att skydda vår äganderätt och kräva att politiker respekterar grundlagen om äganderätt och miljöbalken som lagstadgar kring boendes rätt att inte utsättas för skadlig inverkan på sin boendemiljö. Miljöbalken reglerar hur din granne (läs idet här fallet Holmen) får använda sin mark så att den inte skadar dig. Den reglerar till exempel hur nära din bostad ett vindkraftverk får placeras.

 

Studien (som jämför fastigheter över hela landet med fastigheter i vindkraftsområden) visar att människor påverkas långt mer än två kilometer från sitt boende och att man blir sakägare så långt som upp till åtta kilometer från närmaste vindkraftverk. 

Fastighetsvärdet minskar med 20-30 procent eller jämför med att E4 dras i vid din tomtgräns. Detta innebär att fastighetsägare kommer att kräva ekonomisk kompensation och rentav gå till domstol. Det innebär också att i Norra Östergötland så kommer så många fler av oss att kunna kräva vår rätt och inte få våra liv förstörda.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa