Söderköpings stad – ett kulturarv vi måste förvalta väl

Söderköpings kommun har inte som sin primära uppgift att vara ägare till fastigheter för kommersiella ändamål. Det är ett av skälen till att Kanalmagasinet och Mulachska huset nu har fått nya ägare.

Väderkvarnen på Korskullen för förhoppningsvis vingar till sommaren, enligt kommunalrådet Ulric Nilsson (C).

Väderkvarnen på Korskullen för förhoppningsvis vingar till sommaren, enligt kommunalrådet Ulric Nilsson (C).

Foto: Patrik Selsfors

Insändare2021-02-26 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Ni borde köpa kvarnvingar för pengarna" NT 15/2

Historiska byggnader i Söderköpings stad har olika skydd mot förändringar interiört och exteriört. Dessa juridiska skydd gör att byggnader inte måste ägas av en offentlig part för att bevaras för framtiden. Det är snarare så att många fastighetsägare ser det som en hedrande uppgift att bevara och hedra vårt byggnadshistoriska kulturarv.

Byggnader som Söderköpings kommun långsiktigt bedriver verksamhet i bör Söderköpings kommun äga. Genom ägandet kommer ansvaret som fastighetsägare. Brunnslasarettet har varit rivningshotat men vi politiker är enade om att Brunnslasarettet är kulturhistoriskt värdefullt och ska bevaras. Brunnslasarettet bevaras inte genom ett långsamt förfall utan genom att renoveras. Redan har en konstruktionsutredning av Brunnslasarettet genomförts och den visade på det som vi alla ser, att Brunnslasarettet är snett och vint men även att byggnaden är robust och rasrisk föreligger ej. 

Nu pågår sättningsmätningar och vidare konstruktionsutredningar som kommer att resultera i tekniska förutsättningar för en kommande renovering. Under våren kommer utredningen att vara klar. Så länge Söderköpings kommun är fastighetsägare har vi ett fastighetsägaransvar.

Det finns ett beslut i kommunstyrelsen om att Bergaskolan och Brunnslasarettet ska avyttras. I avvaktan på framtagande av en detaljplan över Bergaområdet som medger bostadsändamål har vi valt att använda Bergaskolan som skola. Ett mycket lyckat drag då elever, lärare och föräldrar lovordar Bergaskolan. Oberoende av vem som kommer att äga Bergaskolan i framtiden eller hur den ska användas så har Söderköpings kommun som fastighetsägare idag ett ansvar för att fastigheten underhålls. 

Takets kondition är inte så miserabelt som den första anblicken indikerar. Taket håller tätt men det är en tidsfråga innan det inte gör det. Fastighetskontoret har undersökt och utrett byte av taket på Bergaskolan och i mars kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om byte av tak på Bergaskolan.

Väderkvarnen på Korskullen har i dagsläget ett provisoriskt takskydd i avvaktan på att taket kan lagas på rätt sätt. Material för att åtgärda taket och hantverkare som kan göra jobbet kan tyvärr inte fås fram omgående. Dessa hantverkare är eftertraktade och väntetiden lång. Väderkvarnens vingar är inte en standardprodukt som grossist har liggande på hyllan. Rekonstruktion och byggande av nya vingar är ett riktigt timmermansjobb. Förhoppningen är att de nya vingarna är uppe till sommaren.

Att vara seriös kulturvårdare är inget hafsjobb som sker i ett nafs. Alliansen i Söderköping värnar om kulturarvet, långsiktig god ekonomisk hushållning och Söderköpings framtid. Vi har fått luft under Söderköpings kommuns vingar och till sommaren hoppas vi att även väderkvarnen får luft under sina vingar.