Socialdemokraterna verkar ha fått byxångest

När jag för ett år sedan flyttade till Vånga överraskades jag av att det fanns en samfällighetsförening som var ålagd att sköta kommunens allmänna gator i villaområdet.

Att det finns vägföreningar när det gäller enskilda grusvägar på landet är förståeligt men inte när det gäller allmänna gator i vissa av kommunens villakvarter, skriver Hans Nilsson ordförande i Vånga kyrkbys samfällighetsförening.

Att det finns vägföreningar när det gäller enskilda grusvägar på landet är förståeligt men inte när det gäller allmänna gator i vissa av kommunens villakvarter, skriver Hans Nilsson ordförande i Vånga kyrkbys samfällighetsförening.

Foto: Arkivbild

Insändare2022-05-31 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det gällde inte enbart gator och torg utan föreningen skulle också klippa kommunens gräsmattor i området och till råga på allt var föreningen också ansvarig för skötsel av omkringliggande skogsområde. Hur i allsin dar var detta möjligt. Jag betalade förstås avgiften till samfälligheten och frapperades av att Norrköpings kommun hade mage att ”straffbeskatta” vissa kommuninvånare på detta sätt. Att det finns vägföreningar när det gäller enskilda grusvägar på landet är förståeligt men inte när det gäller allmänna gator i vissa av kommunens villakvarter.

Vid samfällighetens årsmöte som hölls för några dagar sedan blev jag vald till ordförande. I och med det så fick jag inblick i samfällighetens ekonomi. Årets bidrag är sänkt med nästan 25 procent jämfört med föregående år och räcker nu till att bekosta klippandet av kommunens gräsmattor i området. Utöver denna kostnad ska samfälligheten underhålla de allmänna gatorna, rensa dagvattenbrunnar, ploga snö på vintern, halkbekämpa, sopa upp sanden på våren, betala försäkringar etc, etc.

Som om inte detta vore nog ska samfälligheten alltså sköta skogsområdet. För en tid sedan avverkades alla granar i skogspartiet på grund av granbarkborrens härjningar. Detta har gjort att landskapet öppnades upp och vinden kommer lättare åt de fullvuxna tallar som nu dominerar i skogen. Under våren har ett stort antal blåst omkull och ligger nu huller om buller och utgör en allvarlig fara för bl a lekande barn. De flesta ligger som väl är utanför det områdes vi handhar, men från kommunens sida händer inget för att ta bort dom. Intill vissa villors tomtgränd står det stora träd som riskerar att blåsa omkull och skada fastigheterna, men inte heller dom träden har kommunen brytt sig om att ta bort. När jag frågat övriga styrelseledamöter om hur kontakterna med kommunen varit får jag till svar att man inte får någon respons alls utan befattningshavarna slår ifrån sig.

På årsmötet upplevde jag att medlemmarna var frustrerade och en hätsk stämning mot kommunens politiker.Den som tror att politikerföraktet har avtagit ska tänka om. Under vintern var det tidvis en livlig debatt i NT angående vägföreningarna och man fick intrycket att i vart fall socialdemokraterna svängde i frågan angående samfälligheternas varande. I ren ilska avgick då Karin Jonsson från sin post och man trodde kanske att något beslut skulle fattas. Tydligen fick Socialdemokraterna byxångest på grund av hennes agerande för jag har inte sett något beslut ännu.

Som gammal fackordförande blir jag bekymrad när det gamla arbetarpartiet inte längre vill arbeta för rättvisa utan tycker att det är full skäligt att de kommuninvånare som väljer att bo utanför stadskärnan ska dubbelbeskattas. Ni måste börja tänka på oss också. Snart stundar höstens val.