Så här ska snöröjningen inte gå till

Vi bor på Bäraregatan och försöker hålla vår trottoar så gåvänlig som möjligt.

Först skottar fastighetsägaren trottoaren utanför sitt hus, sedan kommer kommunens snöröjare och kastar upp snö på den nyskottade trottoaren.

Först skottar fastighetsägaren trottoaren utanför sitt hus, sedan kommer kommunens snöröjare och kastar upp snö på den nyskottade trottoaren.

Foto: Privat

Insändare2024-02-20 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi bor på Bäraregatan och försöker hålla vår trottoar så gåvänlig som möjligt. Nyligen kom en äldre kvinna fram och tackade för att vi sköter vår trottoar så bra. Sedan går det några timmar och kommunens snöröjare börjar sitt arbete som resulterar i att all snö, som tagit timmar att skotta bort, läggs tillbaka på trottoaren. Var finns logiken? 

Hur kan det ha blivit på detta sätt? Ska inte kommunen underlätta för sina invånare, tillika skattebetalare, istället för att stjälpa.

Dubbelarbetande skattebetalare
 

Svar direkt

Nu har jag ju själv inte sett din trottoar och omfattningen av det du råkat ut för, men så som du beskriver det ska det ju naturligtvis inte vara. Vår entreprenör lägger i regel snön i sidan av vägen och att det då kommer upp viss mängd snö på trottoaren får man kanske räkna med. 

I takt med att snö ackumuleras vid ihållande vinter kan man beroende på trottoarbredd kanske få stå ut med att bredden minskar något, innan mängden ibland kanske blir så stor att vi vid tillfällen blir tvungna att köra bort den, eller att den försvinner den naturliga vägen vid mildare väder.

När det blir så som du beskriver, att trottoaren blir helt igenlagd, har det blivit fel. Så kan det bli ibland, snöröjare - hur duktiga de än är kan också göra fel. 


Vi beklagar naturligtvis det inträffade,  och om jag förstått saken rätt så har entreprenören varit där och rättat till efter sig. 
Jag hoppas verkligen att nyttan du upplever med snöröjningen ändå är större än de eventuella fel som tyvärr kan uppstå ibland. 

Christian Dahlskog, enhetschef Gata och trafik Norrköpings kommun