Snart ska Östra Promenaden grönska på nytt

Vi är medvetna om att bygga om och byta ut träden på Östra Promenaden innebär en mycket stor förändring i stadsbilden och för närboende.

De nya träden som planteras är stora (uppåt tio meter höga) och kommer att ge ett grönskande intryck redan från början, skriver Emma Helander, enhetschef Samhällsbyggnadskontoret.

De nya träden som planteras är stora (uppåt tio meter höga) och kommer att ge ett grönskande intryck redan från början, skriver Emma Helander, enhetschef Samhällsbyggnadskontoret.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Insändare2021-09-20 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Livet blir aldrig detsamma igen" NT 11/9

Arbetet har planerats sedan lång tid tillbaka i kommunen och Länsstyrelsen har gett sitt godkännande. 

Östra Promenaden är prioriterad i föryngringsarbetet på grund av trädens egenskaper och hur de mår. Inventeringar har visat att många träd hade påverkade och begränsade/ojämna rotsystem, troligtvis på grund av att de kapats eller skadats i samband med olika anläggningsarbeten, för trafikåtgärder och ledningsschakter. 

Det har också bekräftats nu när vi grävt för att förbereda de nya växtbäddarna. Lindarna hade tydliga intorkningar och rötangrepp i de övre och yttre krondelarna. Begränsade rotsystem och påverkan i krondelarna gör att Östra Promenaden hade en hög andel riskträd. De gamla träden var stora och obeskurna vilket skulle kunna ge stora skador på person och egendom, om motsvarande tidigare incidenter då träd bröts i stambasen skulle ske igen. Av den anledningen har vi bedömt att alternativa vårdåtgärder som beskärningar och rotmiljöförbättrande åtgärder inte varit ett alternativ.

De första nya träden planteras redan i slutet av året. När vi är klara kommer fler träd att ha planterats än vad som tagits ned. Träden som planteras är stora (uppåt tio meter höga) och kommer att ge ett grönskande intryck redan från början. Träden med förbättrade växtbäddar tillsammans med utvecklade och mer sammanhängande parkytor ger Östra Promenaden en grön och långsiktigt hållbar inriktning. 

Vi förnyar Östra Promenaden med respekt för de historiska promenaderna, för framtiden med mer plats för träd och människor.