Sluta tjata om att lägga ned flygplatsen

Flygledartornet, Norrköping Airport. Arkivbild.
Flygledartornet, Norrköping Airport. Arkivbild.

Bakåtsträvare och nejsägare har aldrig fört någon utveckling framåt.

Insändare 27 september 2023 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är fel väg att lägga ned flygplatsen som förutom de synergieffekter som förekommer, är en viktig del av Norrköpings infrastruktur. Vi behöver fler arbetstillfällen, inte färre. Alla viktiga beslut kräver en konsekvensanalys.

Flygplatsen bidrar med möjligheter i nutid och i framtiden som är viktig för Norrköpings utveckling. Att påstå att flygplatsen är olönsam, då har man inte helheten och framtiden klart för sig. Av de cirka 30 miljoner kronor som flygplatsen har som bidrag betalas cirka åtta miljoner kronor tillbaka i form av lokalhyra.

För att få råd med allt som kostar i Norrköping, skola, infrastruktur, socialtjänst, sjukvård, cykelbanor med mera, krävs det skatteintäkter som kommer från dem som har arbete. Det behövs många fler arbetstillfällen i Norrköping.

Tyvärr är det många som inte känner till vad som sker på flygplatsen och vad den betyder, vilka som jobbar där och vad som händer där.

Jag skall försöka råda bot på detta.

Trafikledarna sköter flygtrafiken på flygplatsen och upp till en viss höjd lokalt.  Personalstyrka sex stycken. I tornet husserar även ÖKC, Östgöta kontrollcentral, som reglerar all flygtrafiken över en viss höjd i en stor del av mellan Sverige. Personalstyrka, 17 stycken. Flygplatspersonal, 30 stycken. Flygmätningen tre stycken. Flygresturangen fem stycken. NAFK flygskola en person. BAM Flygservice två stycken. Plus en del andra företag som är beroendeav flygplatsen. Jag fick ihop 64 stycken.

Det vill säga minst 64 arbetstillfällen som betalar skatt till Norrköpings kommun, som skulle försvinna om flygplatsen lades ned. Den specialbyggda terminalbyggnaden måste byggas om för att kunna användas till annan hyresgäst.

Därtill verksamhet i samhällets tjänst, bland annat i frivilliga flygkårens regi. Där sjöbevakning, brandflyg och utbildning av piloter sker med klubbens flygplan.   

NAFK s flygskola utbildar cirka sju piloter per år som en del går vidare som yrkespiloter. Ambulansflyg förekommer när behov föreligger.

Vissa använder flygplanet i jobbet. Att hyra klubbens flygplan till Karlstad för att titta på en maskin, fram och tillbaka samma dag eller konferens i Sundsvall på två dagar är perfekt,- jag vet. Detta är att notera som affärsflyg fast inte reguljärt. Det är praktiskt och förekommer mer än vad som allmänheten känner till.

Att lägga ned flygplatsen innebär att minst 64 arbetstillfällen försvinner och med dem motsvarande skattintäkter. Även hyresintäkten försvinner.  Så mycket pengar att bygga cykelbanor med mera lär det inte över vid en nedläggning. Norrköping tappar en del av sin förmåga att vara attraktiv för företagare. Vårt företagsklimat ligger lågt och det måste vi hjälpas åt att ändra på.

Om flygplatsen läggs ned kommer vi aldrig att få tillbaka den i framtiden.

Jag har redan märkt en ökat aktivitet på flygplatsen vilket gläder mig, men det behövs mer. Regeringen har nyligen fördubblat bidragen till mindre flygplatser, det måste betyda något. Viktigt är även att ta reda på varför flygföretagen är ”svala ”för Norrköping, kan det bero på alla de negativa insändarna om att lägga ned flygplatsen som ofta förekommer i våra tidningar.?  

Denna ”stämpel” måste bort en gång för alla med ett ordentligt ställningstagande från kommunstyrelsen. 

Konkreta förslag:

Ett välmeriterat marknadsföretag, får till uppgift att tillsammans med flygplatsledningen bearbeta alla välmeriterade flygföretag, som kan vara intressanta, att få till charter och reguljära linjer från Norrköping.

Om inget flygbolag vill flyga från Norrköping så får vi väl starta ett eget flygbolag i Norrköping.   Jag tror att det finns kompetenta personer i Norrköping och företag som skulle vilja investera i ett flygbolag. 

Det skulle vara relativt mindre flygplan lämpliga för rutter, typ, Köpenhamn, Visby, Arlanda, Oslo med mera. Storleken på flygplansflottan skulle bytas ut till eldrivna flygplan när utvecklingen kommit därhän.

Det finns inga svårigheter bara möjligheter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa