Sluta subventionera vindkraft och solel

Miljö- och klimatminister och vice statsminister Per Bolund (MP), Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister.
Miljö- och klimatminister och vice statsminister Per Bolund (MP), Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister.

Det är med stor oro man hör två av Sveriges främsta företrädare i energifrågor, Anders Ygeman och Per Bolund, uttala sig i SVT.

Insändare 21 februari 2021 10:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det som avses är deras uttalande om den svenska elkraftsförsörjningen. Köldveckorna har visat att det ej längre finns tillräcklig eleffekt tillgänglig i södra landsdelarna trots idrifttagning av Karlshamnsverket. Så kallad fulel måste importeras.

Ovannämnda herrar hävdade att det tack vare vindkraft fanns överskott i kraftproduktionen även för export. De ville ej ange vilken årstid det gällde. Att vi har brist på överföringskapacitet från norr till söder beror på att det alltför länge funnits ovija att investera i detsamma till förmån för höga aktieutdelningar inom de stora kraftbolagen.

Nu när vi ska gå över till ett "helelektrifierat" samhälle så har det synliggjorts vilka gigantiska investeringar som krävs för elproduktion och eldistribution i södra delen av landet och det är bråttom.

Det kommer att leda till kraftigt ökade elpriser. Det får vi nog stå ut med men sluta med att subventionera vindkraft och solel. Satsa snarast på fossilfri, modern kärnkraft som är tillgänglig även när det är vindstilla och kallt. Utkräv ansvar av sittande regering avseende nuvarande situation för vår elkraftförsörjning i hela vårt avlånga land.

Ämnen du kan följa