Släpp det gamla och blicka framåt

Jens Erik Bergvin ifrågasätter varför kommunen bara satsar på lekplatser i innerstaden och inte i våra andra samhällen i kommunen.

Nedgången lekplats i Strömsfors upprör.

Nedgången lekplats i Strömsfors upprör.

Foto: Rikard W Larsson

Insändare2021-07-06 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Kommunen har övergett lekplatsen i Strömsfors" NT 30/6

Svaret är att våra samhällen utanför staden som regel har enskilt huvudmannaskap medan det är kommunalt huvudmannaskap i staden. 

Vägföreningarna har ofta både lekplatser och grönområden inom sina respektive förrättningar på den allmänna platsmarken. Inom kvartersmark vid skolor och förskolor bygger kommunen givetvis lekmiljöer i våra samhällen på precis samma sätt som i staden.

Kommunen ger dock bidrag till drift av lekplatser och grönområden till de vägföreningar vi har avtal med. 2004 definierades ett antal lekmiljöer som särskilt viktiga i våra största samhällen Skärblacka, Åby-Jursla, Kolmården, Östra Husby, Kimstad, Norsholm och Ljunga. Det skrevs då ett avtal mellan vägföreningarna och kommunen som innebar att vägföreningarna skulle stå för investeringar av material i lekplatser medan kommunen skulle drifta dem. Kommunen har under senare år bidragit med motsvarande ca 2,5 miljoner kr per år till lekparker och grönskötsel i de områden som vi haft avtal med.

Kommunen har inte haft något sådant avtal med vägföreningen i Strömsfors men trots detta varit behjälplig med en del driftåtgärder under åren. 

Det finns mycket historik kring alla bidrag och många vägföreningar har väldigt olika förutsättningar. Tekniska nämnden har nu återigen sett över bidragsmodellen och i samband med det behöver vi också ha en diskussion med de vägföreningar som har avtal rörande grönskötsel och lekparker med kommunen.  

Gamla beslut som inte längre gäller måste vi lämna bakom oss och istället rikta in oss på de nya beslut som tagits och en modell som kan upplevas som hyggligt rättvist.