Skyddsjakt på sångsvan borde inte tillåtas

Nu går skam på torra land då Länsstyrelsen i Linköping har efter hörsägen har gjort en snabbutredning och beviljat en bonde i Ljusfallshammar skyddsjakt på tio fridlysta sångsvanar.

Länsstyrelsen i Östergötland borde inte ha beviljat skyddsjakt på sångsvanar, anser Lennart Strandesjö.

Länsstyrelsen i Östergötland borde inte ha beviljat skyddsjakt på sångsvanar, anser Lennart Strandesjö.

Foto: Jeppe Gustafsson

Insändare2021-04-10 16:06
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett tillstånd grundat på en anmälan från en bonde om att svanarna äter upp hans höstraps och även trampar ned grödorna. Inget av dessa påståenden har verifierats av någon av de tre utredare och sedermera beslutsfattarna på Länsstyrelsen i Östergötland.

Att från början inte ens säkerställa att bondens uppgifter stämmer får mig att tänka "Här ligger en hund begraven" Hur i hela fridens dar kan en så viktig myndighet vara så otroligt släpphänta att man helt godtyckligt tar ett så viktigt och känslomässigt laddat beslut som att tillåta att döda fridlysta sångsvanar, utan egen fältundersökning, med enda villkor att bonden återkopplar om hur många svanar som skjutits.

Att överhuvudtaget ge sig till att döda dessa vackra fridsamma monogama fridlysta vackra sångsvanar är bara en enda stor skandal.

Att döda fridlysta djur är ur rättsligt perspektiv ett mycket grovt jaktbrott som nu Länsstyrelsen medverkar till.

Att tillåtas döda för att man anser att dessa vackra svanar äter upp den gröda som skall bli en skörd av höstraps är väldigt dåligt kontrollerat. 

De grödor som nu växer på åkermark klarar av att betas lite av både svanar och gäss utan att förstöras. 

Grödorna fortsätter enligt mig att växa efter att ha till del blivit betade, på samma sätt som den nyklippta gräsmattan på villatomten. 

Hör yrkas det på att få avliva ett antal av något 50-tal, inte 200 svanar som dessutom ganska utspritt äter av växande höstgrödor efter en lång flygfärd innan färden fortsätter till deras forna häckningslokaler i något naturreservat.

Trots detta har Länsstyrelsen således brutit mot sina egna regler att skydda arter, genom att ge tillstånd att döda ett tiotal av dessa.

Tusentals andra fågelvänner runt om i landet tillsammans med mig är både ledsna och förbannade när någon så lättvindigt får tillstånd av en tillsynsmyndighet att döda sångsvanarna.

Stoppa vansinnet!