Ska Vammarhöjden eller Valdemarsvik utvecklas

Under en längre tid har utvecklingen av Vammarhöjden varit en viktig fråga i Valdemarsviks kommun. Den har i många sammanhang stötts och blötts.

Kort sagt, är frågan om Vammarhöjden verkligen genomarbetad eller är det andra krafter, som styr besluten? skriver Hans-Alvar Andersson, före detta styrelseledamot i LpO,

Kort sagt, är frågan om Vammarhöjden verkligen genomarbetad eller är det andra krafter, som styr besluten? skriver Hans-Alvar Andersson, före detta styrelseledamot i LpO,

Foto: Fredrik Nygren

Insändare2023-11-11 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Senast frågan var uppe i kommunfullmäktige reserverade sig ett antal personer/partier, bland annat med kravet på att ta fram ett väl utarbetat alternativ, som också krävs, när så här stora investeringsbeslut ska tas. 

Samma partier vill nu genomföra detta stora projekt utan att ett genomarbetat alternativ finns framme. Är det rimligt att i rådande omvärldssituation med extremt ökade kostnader/räntor, gå in i ett beslut om ett utvecklat Vammarhöjden utan att förstå alternativen? Partier som förordat andra lösningar före valet har nu vänt 180 grader.

Näringslivet hade vid en tidpunkt uppe frågan, om man inte kunde se möjligheten att utveckla Vammarhöjden centralt på något sätt. Allt för att förtäta centrum i Valdemarsvik och därmed utveckla både Vammarhöjden och centrum. Ett centrum som just nu går kräftgång.

Kommunen har ju trots allt ett antal fastigheter tillgängliga i just centrum. Fastigheter som ändå kräver aktieägartillskott varje år på 500 000 till en miljon kronor för att överleva. Kan dessa utnyttjas på ett sätt så att också centrum utvecklas. Det kan ju inte finnas någon motsats från Region Östergötland att hjälpa till att utveckla hela Valdemarsvik eller, om regionen inte vill, låta privata aktörer vara med. Ett antal sådana privata aktörer har visat tydligt intresse men inte blivit omhändertagna!

Kort sagt, är frågan verkligen genomarbetad eller är det andra krafter, som styr besluten? 

Gör om gör rätt och låt ett väl genomarbetat alternativ få balansera beslutet innan det tas, det vill säga inget beslut på måndag i kommunfullmäktige utan en återremittering för att göra något professionellt, som visar sig gagna kommunens invånare. Kom ihåg att detta är inte att äventyra vården utan att utveckla både vård och kommun samtidigt med kloka beslut.