Ska Risinge gamla kyrka bli ödekyrka?

Håller Sankta Maria kyrka (Risinge gamla kyrka) åter på att bli ödekyrka? Något man kan fråga sig nu när Svenska kyrkan har valt att sluta fira söndagsgudstjänster i kyrkan.

Risinge Gamla kyrka ska användas, svarar tillförordnade kyrkoherden Matti Peroharju.

Risinge Gamla kyrka ska användas, svarar tillförordnade kyrkoherden Matti Peroharju.

Foto: Erika Wiman

Insändare2022-08-10 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Församlingen har en lång tradition att sommartid flytta sina gudstjänster från Risinge nya kyrka till den gamla. Varje söndag har kyrkklockorna, i den nu nyrenoverade klockstapeln, kallat till gudstjänst. 

I år begränsas gudstjänstfirandet på söndagar till en gudstjänst. Ännu används kyrkan på lördagar till dop, vigslar och musik men vad blir Finspångs församlings nästa steg i avvecklingen av sitt engagemang på platsen? 

En uppmaning till församlingens ledning låt inte kyrkklockorna tystna, låt kyrkan fortsätta vara kyrka. Vill det nuvarande kyrkorådet i Finspångsförsamling skriva in sig i historien som de som övergav kyrkan?

Risingebo

Svar direkt

Nej, S:ta Maria kyrka (Risinge gamla kyrka) håller inte på att bli en ödekyrka. Tvärtom. Ägaren till kyrkobyggnaden, Statens fastighetsverk, meddelade i våras att de skulle utföra underhållsarbeten på byggnaden under sommaren. Församlingen fick dock inget datum när arbetet skulle påbörjas. Det berodde på att ägaren då ännu inte fått slutgiltigt beslut om tilldelning av medel för arbetet.

Så småningom fick vi besked att arbetet skulle påbörjas i augusti. I det skedet var församlingens sommarplanering redan gjord inkluderande personalplanering.

Under sommaren fick vi även besked om att ett antal värdefulla inventari,r skulle föras bort för konservering. Verkställigheten av detta sköts vänligen fram till slutet av augusti av hänsyn till dem som sedan länge bokat vigslar och dop i S:ta Maria kyrka. Dessa föremål kommer att återföras efter konserveringen och stöldsäkras.

Fastighetsägaren har även meddelat att konservering av kyrkans vackra målningar kommer att ske nästa år. Tidpunkt är ännu ej meddelad. Denna konservering är ett omfattande arbete.

Finspångs församling är tacksamma att kyrkobyggnadens ägare låter oss använda kyrkan även fortsättningsvis. Kyrkklockorna kommer därför inte att tystna. Risinge gamla kyrkas framtid i ett längre perspektiv rår dock inte Finspångs församling över.

Matti Peroharju, tillförordnad kyrkoherde