Ska finnas plats för både idrott och vaccinering

Pandemin har drabbat Norrköpings idrottsliv hårt då Norrköpings kommun periodvis varit tvungen att stänga alla kommunala hallar.

Då Regionen fortfarande använder Mässhallen som vaccinationscentral är tillgång till anläggningens ytor begränsade, skriver Marcus Hjertqvist vid Kultur- och fritidskontoret.

Då Regionen fortfarande använder Mässhallen som vaccinationscentral är tillgång till anläggningens ytor begränsade, skriver Marcus Hjertqvist vid Kultur- och fritidskontoret.

Foto: Carolina Nilsson

Insändare2021-09-21 09:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Tycker kommunen att vi spelar för dålig handboll?" NT 8/9

I våras kunde idrottshallarna öppnas igen, förutom Mässhallen som Region Östergötland använder som vaccinationscentral. I början av sommaren fördes en dialog med Region Östergötland om att kultur- och fritidskontoret skulle få tillgång till Mässhallens A-sal under hösten för att kunna erbjuda tränings- och matchverksamhet för berörda idrottsföreningar. 

Beskedet från Region Östergötland var positivt och sen dess har det skett ett intensivt arbete för att säkerställa tillgången till anläggningen. 

Då Regionen fortfarande använder Mässhallen som vaccinationscentral är tillgång till anläggningens ytor begränsade. Det komplicerar frågor om omklädning, förvaring, städning och passage jämfört med under normala förhållanden. Norrköpings kommun har nu, tillsammans med Region Östergötland, säkerställt för att idrottsverksamhet och vaccinationscentral ska kunna bedrivas i Mässhallen under hösten.