Många frågor kring Finspångs nya parkeringsstrategi

Just nu får vi på Finspångs kommun in många synpunkter och frågor kopplat till parkeringsavgifter i tätorten, främst gäller det parkeringsytan vid Grosvadskolan och Arena Grosvad.

För att freda kvälls- och helgaktiviteter vid Grosvad är parkeringen inte avgiftsbelagd vardagar före klockan 8, efter klockan 16 och eller under helger och röda dagar, skriver Magnus Pirholt, samhällsplaneringschef Finspång.

För att freda kvälls- och helgaktiviteter vid Grosvad är parkeringen inte avgiftsbelagd vardagar före klockan 8, efter klockan 16 och eller under helger och röda dagar, skriver Magnus Pirholt, samhällsplaneringschef Finspång.

Foto: Rikard W Larsson

Insändare2023-12-28 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Fri parkering i 20 minuter - är det ett skämt?" NT 18/12

Med det här svaret är vår förhoppning att förtydliga till så många som möjligt med svar på de vanligaste funderingarna som just nu kommer till oss.  

Det stämmer att parkeringen vid Arena Grosvad numera är avgiftsbelagd, precis som flertalet andra parkeringar på kommunal tomtmark. Det är en del i att implementera den parkeringsstrategi som finns i kommunen vars mål bland annat är att parkeringarna i större utsträckning ska finansiera sig själva. Det innebär alltså att avgiften för parkering går till att täcka kostnaderna för exempelvis underhåll så som asfaltering, belysning och snöröjning av parkeringarna. 

Det handlar också om att uppmuntra till att använda andra färdsätt, att åka kollektivt, gå eller cykla. Om de som har möjlighet att gå och cykla väljer att göra det så är det inte bara en god insats för miljön utan det medför också att det finns fler parkeringsmöjligheter för dem som kommer från kommunens ytterområden eller pendlar till oss från andra städer. 

Det finns en del oro för att parkeringsavgifterna ska påverka föreningar och ungdomsaktiviteter som bland annat utförs på Grosvad. För att stilla den oron är det viktigt att veta att parkeringsavgiften endast gäller mellan klockan 8–16. För att freda kvälls- och helgaktiviteter är parkeringen inte avgiftsbelagd vardagar före klockan 8, efter klockan 16 och eller under helger och röda dagar.

Vi har också fått frågor om varför det är kostnadsfritt i 20 minuter på parkeringen vid Grosvad. Anledningen till det är att föräldrar ska kunna hämta och lämna sina barn och ungdomar vid förskolor, skolor eller till fritidsaktiviteter utan att behöva betala parkeringsavgift.

Många synpunkter gäller att det är krångligt att betala med appen. Vi för dialog med vårt parkeringsbolag om bland annat serviceavgiften och hur man kan förenkla användandet av appen och i kommande upphandling, under 2024, så kommer vi ha ett starkare fokus på användarvänlighet för att det ska vara lätt att göra rätt. Under hösten har även förberedande arbeten utförts för en parkeringsautomat vid Arena Grosvad som kommer på plats i mitten av januari att underlätta och möjliggöra kortbetalning. 

Era synpunkter, tankar och idéer är viktiga och vi är tacksamma för att vi får dem till oss, genom dessa får vi viktiga inspel på vad som kan förbättras och förenklas.

Mer att läsa om parkeringsavgifter i Finspång finns på kommunens hemsida finspang.se.