Åtgärdsplan behövs för behålla personal i vården

Året började med att jag befarade eskalerad vårdplatsbrist, personal som skulle lämna, indragna semestrar, patienter som inte fick eller skulle få adekvat sjukvård.

"Jag har vädjat om konkreta åtgärder från min ledning, från regiondirektörerna, från politiker under året. Men istället har ni givit mig oengagerad hyrpersonal som tjänar 1000 kronor i timmen", skriver insändarskribenten.

"Jag har vädjat om konkreta åtgärder från min ledning, från regiondirektörerna, från politiker under året. Men istället har ni givit mig oengagerad hyrpersonal som tjänar 1000 kronor i timmen", skriver insändarskribenten.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Insändare2022-12-06 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under året skulle vi ta tag i vårdskulden och minska köerna till mottagningsbesök och operationer. Vad hände egentligen?

Månaderna gick och jag såg mina kollegor lämna min arbetsplats inom slutenvården. Tur är det att dem hade tre månaders uppsägningstid, för annars hade jag stått med några få kollegor lagom till att semesterperioderna satte igång. Och nej, jag fick inte fyra veckors semester. Jag har heller inte fått möjlighet att ta ut mina semesterdagar.

Jag märkte att vårdavdelningar helt stängde ner på grund av bristen på personal. De som är allra bäst på vård i livets slutskede fick stänga ned sin verksamhet på sjukhuset. Det känns inte alls bra för varken mig som sjuksköterska eller anhörig.

Andra vårdavdelningar fick över en natt utöka antal vårdplatser på grund av vårdplatsbrist. Tror ni att vi blev fler personal för det? Nej.

Patienter skjutsas runt dag som natt i sina sängar för att man måste byta plats på dem, akut vårdplatsbrist är svaret vi ger dem när vi väcker dem om nätterna. I början av året fick jag ta emot de utlokaliserade patienterna (satelliterna) som var minst sjuka. Det har med tiden eskalerat. Nu förväntas jag ta vilken patient som helst och har inte längre något att säga till om. Patientsäkert?

Jag har själv haft patienter som skickats hem trots att man inte säkerställt en trygg hemgång. Patienter som senare har behövt bli återinlagda med komplikationer som varit livshotande, patienter som blivit instabila där vi inte kunnat ge personen den vård som patienten behövt i rätt tid, patienter som har dött i hemmet i väntan på vård.

Jag har vädjat om konkreta åtgärder från min ledning, från regiondirektörerna, från politiker under året. Men istället har ni givit mig oengagerad hyrpersonal som tjänar 1000 kronor i timmen (finns dem som säkert tjänar mer) medan jag har en timlön på 185 kronor. Tror ni att ni behåller mig länge till? En driven sjuksköterska som trots allt bara vill det bästa för Vrinnevisjukhuset. 

Vi behöver en åtgärdsplan, där de fackliga och personalen på golvet får vara med och bidra till. Vi vill veta redan nu vad ni tänker implementera 2023. Vad ska hålla vårdpersonal kvar på Vrinnevisjukhuset? 50 miljoner i OB? Det räcker inte.