Sju förslag till bättre kollektivtrafik

Åsikterna om busstrafik på landsbygden duggar tätt i media.

Inga linjer bör få läggas ner förrän orsaken till det låga utnyttjandet är grundligt utredd, skriver Bo Axestam.

Inga linjer bör få läggas ner förrän orsaken till det låga utnyttjandet är grundligt utredd, skriver Bo Axestam.

Foto: Christer Kustvik

Insändare2022-02-16 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje gång Östgötatrafiken drar in en lågtrafikerad landsbygdslinje hörs samma ramaskrin från den intill linjen boende befolkningen. Detta är verkligen en favorit i repris. 

Jag skulle vilja att alla inblandade parter i frågan tar till sig följande.

1. Om du bor invid en glest trafikerad busslinje så vårda den och använd den så mycket du kan. Registrera din resa i biljettläsaren så att den blir en del av statistiken. Sätt dig inte reflexmässigt i bilen varje gång en trip in till stan är aktuell. Att bli körd av någon annan och bara låta tankarna fara är ett klart intressant alternativ till att själv sitta bakom ratten.

2. Om tidtabellen inte passar dina behov; ta då kontakt med Östgötatrafiken eller direkt med ansvariga politiker.

3. Region Östergötland behöver se över sina direktiv till Östgötatrafiken. Givet föresatsen att hela Sverige ska leva så är det uppenbart för alla, som inte medvetet väljer att titta åt ett annat håll, att Östgötatrafiken inte sköter sitt uppdrag. Östgötatrafiken gör idag enskilda människor illa såväl i stad som på landsbygd och detta oftast helt i onödan. Se över direktiven och revidera dem!

4. Inför en standardtidtabell med ankomst till närmsta centralort ca kl 06, 07 och 08 och återresa ca 16, 17 och 18. Marknadsför konceptet!

5. Komplettera standardtidtabellen med turer som bygger på dialog med boende, föreningar, skolor, byalag i området. Samordna med skolskjuts där det går.

6. Inga linjer bör få läggas ner förrän orsaken till det låga utnyttjandet är grundligt utredd.

7. Redan när beslutet att lägga över kollektivtrafiken från kommun till region togs för flera år sedan reagerade jag över rimligheten. Hur kan en kommun som har alla hästar hemma i stallet frånhända sig ansvaret för de egna medborgarnas transportbehov?