Jag månar om att vårda Norrköpingsbornas skattekronor

Jag upplever att flera verksamheter hittills arbetat för spetsigt, smalt, när vi istället skulle behöva arbeta med helheten i fokus, skriver kommundirektör Anna Selander om sin ambition med tillväxt- och utvecklingskontoret. Arkivbild.
Jag upplever att flera verksamheter hittills arbetat för spetsigt, smalt, när vi istället skulle behöva arbeta med helheten i fokus, skriver kommundirektör Anna Selander om sin ambition med tillväxt- och utvecklingskontoret. Arkivbild.

Kommundirektör Anna Selander skriver om felaktiga fakturor och ger bakgrunden till kommunens nya organisation i sitt svar till två tidigare publicerade insändare.

Insändare 21 september 2023 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Det här borde inte kunna hända kommunen gång på gång" NT 14/9

"Måste kommunen verkligen köpa in konsulter? NT 17/9

Först och främst vill jag att alla ska veta att både jag och vi som kommun är minst lika måna som insändarskribenterna och övriga Norrköpingsbor om att vårda skattekronorna. Det är bra att de här frågorna kommer upp, så vi kan tydliggöra hur det ligger till.

 

Det finns självklart ett skriftligt avtal med konsultföretaget och alla riktlinjer, lagkrav och andra regelverk har efterlevts. När fakturan kom noterade vi tyvärr inte att allt inte stämde – och det är inte bra. 

Jag har i intervjuer förklarat omständigheterna och att felen har rättats till. 

 

Innan fakturan kommer till mig för beslut genomförs en granskning av en annan person. Granskningen går ut på, i det här fallet, att säkerställa att vi har ett avtal och att vi håller oss inom det avtalets ramar. När den kommer till mig för beslutsattest så gör jag en bedömning runt kvalitet på leverans och rimligheten i omfattning. 

Köp av tjänster av det här slaget bygger på tät uppföljning av resultatet, vi måste säkerställa att tjänsten har avsedd effekt. När jag uttalar mig i termer att jag är nöjd så menar jag att den köpta tjänsten ledde till framdrift i projektet och där vi fick fram ett alternativ till organisation som kommunledningen var överens om att lämna fram till kommunstyrelsen att besluta om.

 

Det faktum att vi behövde ett konsultstöd kan man också såklart undra över, har vi inte anställda verksamhetsutvecklare? Och svaret är att det har vi men inte i någon större omfattning. 

Det är relativt vanligt att vi köper tjänster av det här slaget. Det kan, som i det här fallet, handla om en intern utveckling av organisation, ledarutveckling eller företagshälsovård. Det är svårt att hålla alla kompetenser anställda i kommunen och även om en enskild insats förvisso kostar pengar så sparar vi pengar och ökar kvaliteten genom att använda oss av företag som innehar den spetskompetens som vi behöver vid varje givet tillfälle. 

Det allra bästa är när vi har ramavtal där vi kan avropa tjänster. Det har vi inte haft för verksamhetsutveckling men det har vi från och med september i år, det är bra.

 

Slutligen vill jag förtydliga min ambition med tillväxt- och utvecklingskontoret. Bakgrunden är att jag såg en möjlighet i att vi genom att utveckla organisationen skulle kunna arbeta effektivare kring tillväxt- och näringslivsfrågor, kommunens varumärke och kommunikation, digitalisering, innovation och kultur- och fritid. 

Jag upplever att flera verksamheter hittills arbetat för spetsigt, smalt, när vi istället skulle behöva arbeta med helheten i fokus. 

 

Och varför behöver vi jobba med helheten i fokus och i ett bredare perspektiv både vad gäller ansvar och mandat? Det handlar om att kunna ge Norrköpingsborna och företagen maximalt från skatten de betalar, både vad gäller kvalitet, service och tillgänglighet. 

Det finns alltså inga ambitioner från min sida att göra mindre av någonting, tvärtom! Vi ska satsa, samarbeta och leverera det som Norrköping och Norrköpingsborna betalar för och har rätt till. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa