Se möjligheterna med elsparkcykel

De flesta i min generation (60+) och också andra klagar på elsparkcyklarna.

Insändarskribenten anser att det också finns fördelar med elsparkcyklar.

Insändarskribenten anser att det också finns fördelar med elsparkcyklar.

Foto: Mostphotos/Andrey Popov

Insändare2021-08-17 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och visst finns det de som inte följer trafikreglerna och parkerar där de står i vägen. Men rätt använda kan jag se stora fördelar i stadsmiljön.

De tar liten plats, bullrar inte och släpper inte ut avgaser. En tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige kommer från trafiken enligt Naturvårdsverket. Dessutom är ungefär 50% av alla bilresor under 5 kilometer. En sådan resa skulle alltså mycket väl kunna ske med cykel, elcykel eller elsparkcykel.

Dessutom visar FN:s klimatrapport att vi drastiskt måste minska vår användning av fossila bränslen och se över vår energianvändning. Tar man bilen till jobbet och det är fyra km dit så går det åt cirka 1,8 kWh om bilen drar 0,5 liter bensin per mil vid stadskörning. En elsparkcykel vars högsta tillåtna effekt är 250W och får gå i 20 km/h skulle kräva 0,05 kWh vid maxeffekt för samma resa, oftast behövs inte maxeffekten utnyttjas.

Det innebär 36 gånger större energiförbrukning för bilfärden, vilket förmodligen är lågt räknat. Genom samåkning kan skillnaden minska men man får klämma in minst 40 personer i bilen för att skillnaden ska försvinna, bilens tyngd ökar ju. Visst kan det vara bättre att cykla men många vill inte komma fram till jobbet eller skolan varma och svettiga. Sämsta alternativet är utan jämförelse bilen