Sätt fokus på utsläppen från fartyg och flyg

Det är väldigt mycket fokus på avgasrening och utsläpp av bilar i media.

Hur är det med alla miljoner fartyg på alla våra hav?! Finns det katalysator och avgasrening på de också, vem sätter gränsvärden, vem kontrollerar dem, fragar signaturen Elev på Erlaskolan södra.

Hur är det med alla miljoner fartyg på alla våra hav?! Finns det katalysator och avgasrening på de också, vem sätter gränsvärden, vem kontrollerar dem, fragar signaturen Elev på Erlaskolan södra.

Foto: Trond Reidar Teigen

Insändare2022-01-18 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

.Men hur är det med alla miljoner fartyg på alla våra hav?! Finns det katalysator och avgasrening på de också, vem sätter gränsvärden, vem kontrollerar dem.
Alla dessa frågor gäller även för alla miljoner flygplan över hela världen som flyger varje dag.
Vi borde fokusera minst lika mycket på fartyg och flygplan som vi gör med bilar, efter som de är så stora och släpper ut så mycket mer farliga ämnen än vad bilar gör.
För det första så hör vi aldrig om det här i media. 

För det andra så kör, det vill säga lastar, lossar, landar, lyfter och åker de dygnet runt, alla dagar i veckan, 52 veckor om året. 

För det tredje tycker jag att vi borde ställa högre krav på alla företag om förändring, det går för långsamt och mycket av tekniken finns redan.


Sammanfattningsvis tycker jag att det är för mycket fokus på bilar och för lite fokus på fartyg och flygplan. Det borde vara högre krav på företagens omställning till miljövänligare alternativ.