Satsa på lagrad energi istället för kärnkraft

Sverige och världen kommer att behöva utvidga elproduktionen kraftigt de kommande årtiondena.

Insändarskribenten skriver att kärnkraftsförespråkare glömt bort vilka risker som finns med kärnkraften. Arkivbild.

Insändarskribenten skriver att kärnkraftsförespråkare glömt bort vilka risker som finns med kärnkraften. Arkivbild.

Foto: TT

Insändare2022-07-09 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som en konsekvens av detta hörs nu från alla håll krav på utbyggnad av kärnkraftsanläggningarna. Man vill även satsa på små så kallade modulära anläggningar överallt i landet. Man tycks helt ha glömt bort eller struntar i de risker som är förenade med kärnkraften┣ och som har gjort att exempelvis Tyskland har bestämt att lägga ner den helt. Mera kärnkraft kommer att ytterligare smitta ner┣ naturen med radioaktivitet för tusentals år framåt. Oåtkomlig långtidslagring gör det omöjligt att kontrollera avfallet vid framtida naturkatastrofer.


Ett större antal kärnkraftverk kommer att kraftigt öka sannolikheten för framtida haverier som gör stora områden obeboeliga. Allt detta verkar vara likgiltigt när ekonomiska vinster står på spel. Kommande generationer kommer att se på allt detta med förvåning och förakt när det finns andra lösningar.

El från vind och solpaneler är en ren och säker energikälla. Motståndarna hävdar envist att den inte går att lagra men det finns många sätt att lagra energin. Vätgas, batterier och återfyllnad av vattenmagasin där jag tror att vätgasen kommer att spela en otroligt stor roll i framtiden och kanske kommer att ersätta batterierna i fordon av alla slag.