Satsa på flygplatsen för Norrköpings skull

Det är med stor besvikelse jag läser Naturskyddsföreningens styrelses debattartikel om Norrköpings flygplats.

Nyköping förutsåg tidigt behovet av reguljär flygplats och utnyttjade det nedlagda F11 militärflygfält, skriver signaturen Norrköpingsbo sedan födseln.

Nyköping förutsåg tidigt behovet av reguljär flygplats och utnyttjade det nedlagda F11 militärflygfält, skriver signaturen Norrköpingsbo sedan födseln.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Insändare2021-09-10 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Nu är det dags att landa för gott i Norrköping" NT 5/9
 

De vill se ett hållbart och rättvist samhälle. Ett sådant samhälle fordrar en satsning på olika former av transporter där flyget är en mycket viktig faktor för avlastning av vägtrafiken och för framtida utveckling av Norrköping. 

Här räknas upp andra framsynta städer som satsat. Nyköping förutsåg tidigt behovet av reguljär flygplats och utnyttjade det nedlagda F11 militärflygfält. Norrköping kunde ha utvecklat F13 på samma sätt. Nu blev det istället Kungsängen. 

Argumenten som beskrivs i artikeln är förfärligt negativ. Flyget som miljöbov är en tidsfråga till fossilfritt bränsle används. Mark för företagsetableringar och bostäder finns gott om. Åkermark kommer inte att ersätta Kungsängens läge i stan. Tror Naturvårdsverket att satsning på bättre cykelbanor och spårburen kollektivtrafik kan ersätta flyget? 

Ett hinder för människor att ta sig till andra länder blir följden och i stället flera resor till Arlanda för detta. Nej, satsa på flyget som dragkraft för flera och starka företagsetableringar. Sälj gärna till någon som vill satsa på ett inrikes och utrikesflyg. Kostnaden för kommunen skulle löna sig mera i längden än kostnaden för felsatsning på broar och skolbyggnader. Politiker - ni måste ta ert ansvar för vår framtid genom att satsa på flygplatsen som ger alla norrköpingsbor rörelsefrihet och framtidstro.