Säg inte att beslutet är för barnens bästa

I och med kommunstyrelsens hantering av frågan har man fråntagit barnen att vara delaktiga i en demokratisk beslutsprocess där deras röster borde räknas, skriver Emma Sköld. Arkivbild: Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) möter föräldrar vid demonstrationen 29 maj.
I och med kommunstyrelsens hantering av frågan har man fråntagit barnen att vara delaktiga i en demokratisk beslutsprocess där deras röster borde räknas, skriver Emma Sköld. Arkivbild: Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) möter föräldrar vid demonstrationen 29 maj.

Insändare 31 maj 2023 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beslutet att lägga ned tre skolor och fem förskolor i Norrköping påstår sig ha barnens bästa för ögonen och i underlaget säger sig kommunen ha tagit hänsyn till barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och den är sedan 2020 svensk lag så det vore ju klädsamt. 

Det verkar trots det inte riktigt som att konventionen tas helt på allvar i Norrköping. 

Artikel 3 i barnkonventionen säger: ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. Att lägga ner en välfungerande skola till förmån för ekonomiska besparingar är inte att besluta utifrån barnets bästa. Att nedskärningarna dessutom behöver göras på grund av att kommunalrådets eget parti, som sitter i regering har dragit in de statliga kommunbidragen gör det inte vackrare.

Artikel 29 säger vidare att ”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.” I och med kommunstyrelsens hantering av frågan har man fråntagit barnen att vara delaktiga i en demokratisk beslutsprocess där deras röster borde räknas. När inte heller de lokala skolornas företrädare och medarbetare varit inblandade i beslutsfattandet har det varit omöjligt för dem att bjuda in barnens delaktighet. 

Vad signalerar detta om demokrati och mänskliga rättigheter till våra barn? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa