Så var det dags för vägavgiften igen

Även i år kom den, avin från vägföreningen i mitt bostadsområde.

Det här pågår år efter år så är det en grov orättvisa, skriver signaturen En jämlikare kommun angående vägavgifterna.

Det här pågår år efter år så är det en grov orättvisa, skriver signaturen En jämlikare kommun angående vägavgifterna.

Foto: Mostphotos

Insändare2023-02-02 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En förening som år efter år jobbar mer eller mindre ideellt för att sköta det arbete som i andra delar av kommunen ombesörjs av tjänstemän avlönade via den skatt vi solidariskt betalar till kommunen.
Den olika behandlingen av kommundelarna är en ”never ending story”, och löften om förändring kommer och går. 


I år är avgiften 1400:- och det raserar förmodligen inte ekonomin för så många. Men då det här pågår år efter år så är det en grov orättvisa.


Om Norrköpings kommun har en så misskött ekonomi att det inte ekonomiskt går att inkludera Jursla, Åby, Skärblacka med flera områden, så fördela kostnader för vägar, lekplatser, grönområden, belysning med mera jämlikt för alla fastighetsägare inom kommunen med en extra avgift/skatt lika för alla.


Det är inte ok att prioritera de centrala delarna av kommunen och låta ytterområdena lämnas därhän, de är vår boendemiljö och är viktigare än innerstaden för oss.