Så kan man renovera Femöresbron

"Snickarn" menar att det visst går att renovera Femöresbron och sätta tillbaka den, till en kostnad på omkring fem miljoner kronor.

"Snickarn" menar att det visst går att renovera Femöresbron och sätta tillbaka den, till en kostnad på omkring fem miljoner kronor.

Foto: Gunnar Hagberg

Insändare2019-12-03 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här kommer några råd och lite kritik angående hur frågan om Femöresbron har handhafts: Varför engagera dyra konsulter för att bedöma skicket på bron? Det finns företag i Norrköping som bygger och renoverar liknande brokonstruktioner, till exempel Tisab. 

Mina egna förslag, som bygger på lång arbetslivserfarenhet, är att blästra den befintliga balkkonstruktionen invändigt med högtrycksbläster. Svetsa långa utanpåliggande skarvmuffar i kraftig järnplåt. Vid återmontering av brokonstruktionen skjuts den del som inte har skarvmuff in i den svetsade "muffen". Därefter sammanfogas sektionerna med kraftiga nitar, på liknande sätt som när man bygger fartygsskrov, alternativt med genomgående kraftiga bultar.

Den bärande vinkeljärn-konstruktionen som är under gångplanket skäres bort och ersätts med nytt järn, som målas noggrant efter svetsningen. De bärande balkarna grundmålas med slang och sprutmunstycke invändigt, samma arbetsmetod vid färdigmålning med högsta krav på färg. All målning sker före sammanfogning. 

Beträffande landfästen tryckes ett stort antal rör ner till berg och fylls därefter, till exempel med kalk eller liknande material. Metoden används vid bärande konstruktioner i hela världen. Sedan svetsas grov plåt uppe på, för infästning av brobalken. Betongpålar är ej aktuellt på grund av tillfartsvägar, naturmark och privata tomter.

Transportera tillbaka bron på samma sätt som vid borttransporten. 

Fixat och klart med en kostnad på fem miljoner kronor (uppskattat pris, kan diffa på några hundra tusen kronor).