Den egentliga orsaken till att sälja De Geerhallen?

Frågan att ställa sig är om De Geerhallen vid en försäljning enbart kommer att användas som ett konferenscentrum eller byggas om, skriver insändarskribenten.
Frågan att ställa sig är om De Geerhallen vid en försäljning enbart kommer att användas som ett konferenscentrum eller byggas om, skriver insändarskribenten.

Härnösand, Skellefteå, Stockholms stad. Och nu Norrköping.

Insändare 14 juni 2023 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad har dessa kommuner gemensamt? Jo, alla har de (och Norrköping är på god väg) sålt sina kulturhus och/eller idrottshallar, till privat drift. Konsekvenserna av det går att läsa sig till: idrottsklubbar som står utan lokaler för att hyran är för dyr, barn som står utan möjlighet till kultur- eller idrottsutövande för att terminsavgiften blir för hög och ett minskat kulturutbud i kommunen.SKR (Sveriges kommuner och regioner) publicerade en rapport 2019 "Äga eller hyra verksamhetslokaler" där det går att läsa att de årliga kostnaderna för att äga verksamhetslokalerna är lägre och dessutom minskar över tid jämfört med att sälja lokalerna för att sedan hyra dem. Brytpunkten går, enligt SKRs rapport, vid 11 år och de flesta kommuninvånare är troligen överens om att kommuner bör jobba med längre lönsamhetshorisont än så.Om Norrköpings sittande styre däremot framförallt tänker sig att bredda kulturutbudet för Norrköpingsborna, där SON (Norrköpings symfoniorkester) får samsas med andra aktörer till marknadsmässiga hyreskostnader, framkommer en annan fråga: vilka kulturevenemang är det som ska hyra De Geerhallen? Redan idag flyttar SON sitt repetitionsarbete när andra evenemang önskar tillgång till De Geerhallen. De veckor SON inte nyttjar lokalerna upptas ofta inte heller av något annat kulturutbud. För så ser det ut, få kulturevenemang önskar en lokal med sittande publik. Frågan att ställa sig är om De Geerhallen vid en försäljning enbart kommer att användas som ett konferenscentrum eller byggas om, i båda fallen med stor risk för att SON inte längre kommer kunna nyttja lokalerna?Med detta i åtanke framkommer en ny fråga: är den verkliga lönsamheten Norrköpings styre räknar in den förmodade nedläggningen av Norrköpings symfoniorkester? Eller är det ett kortsiktigt klirr i kassan för att ha något att visa upp till nästa val? Oavsett, så talar andra kommuner sitt tydliga språk: risken är överhängande att Norrköpingsborna får ta del av ett minskat kulturutbud och en ekonomisk förlust vid en försäljning av De Geerhallen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa