Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Jag har både sagt och skrivit det tidigare. Handläggningen av Returpunkten är ett monumentalt kollektivt misslyckande av kommunens ansvariga politiker (läs "De fyras gäng" S, L, C och KD) och tjänstepersonal.

Insändare 11 januari 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Returpunkten blev dubbelt så dyr" NT 6/1

Redan de första beräknade tio miljonerna (Se artikel i NT 29 juni 2021 där Anders Karlsson från Nodra uttalar sig om arbetet med offerter och beräknad budget på just tio miljoner) är en skandal och hade kunnat undvikas med en flytt direkt från Stohagsgatan till framtidens Nodra Park utan mellanstationen i Fiskeby. 

Att nu tio miljoner, än så länge, blivit 21 miljoner i förbrukade skattemedel är ett ekonomiskt haveri.

 

Att sedan läsa Henrik Petersons, VD på Nodra, uttalande gör mig ledsen, irriterad och förbannad! "Det tillkom kostnader som vi inte räknat med". Men hallå - inte räknat med asfaltering 3,3 miljoner, sanering av mark 1,7 miljoner samt 4,5 miljoner för borttagande av Parkslide. 

 

Tog inte Nodra in offerter på dessa arbeten? När paniken styr arbetet, att lösa en tillfällig Returpunkt, blir det både fel och dyrt. För mig är detta de grundläggande kostnaderna för att sedan bygga resterande del. Finns kostnaden för de arkeologiska grävningarna med i dessa 21 miljoner? 

Var är alla extra personalkostnader för extraöppet på sta´ns övriga Returpunkter under sommaren bokförda? VD fortsätter "Vi var tvungna att flytta". Skitsnack! Med en god planering från de fyra kommunala enheter som var inblandade hade detta kunnat undvikas. VD Henrik Peterson fortsätter "Vi väljer att se framåt". 

 

Men innan du gör detta kräver jag som skattebetalare att du som VD och ytterst ansvarig tjänsteperson besvarar mina frågor som var officiellt införda i NT fredagen 13 augusti 2021. Det har nu gått fem månader och ännu inget svar från dig. Henrik Petersons avslutande ord är skrattretande. "Vi stannar längre än planerat i Fiskeby för att fördela de nu kända 21 miljonerna på fler år". Men 21 miljoner är fortfarande 21 miljoner oavsett hur många år de fördelas på. 

 

21 miljoner som slösats bort av våra inbetalda skatter. Avslutningsvis. Nodra påbörjade arbetet med en ny Returpunkt, kallad Nodra Park, 2015. Då var målbilden att Nodra Park skulle stå färdig 2020 enligt Anders Karlssons uttalande i NT 16 juni 2021. När sedan Nodra ”tvingades” till en mellanstation ändrades datumet för premiären av Nodra Park till 2023. När nu VD Henrik Peterson trixar med de 21 miljonerna och vill bokföra dessa på sju år så öppnar nya Nodra Park tidigast 2029. Ridå! 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa