Renässans för sex miljarder kronor - och du betalar

Så kom då beslutet om hur Norrköpings nya Centralstation ska se ut.

Railway Renaissance är det vinnande bidraget till ny centralstation i Norrköping.

Railway Renaissance är det vinnande bidraget till ny centralstation i Norrköping.

Foto: Foto: Skisser: BOGL/Fredriksson Arkitektkontor AB/SIGMA/Wingårdhs

Insändare2024-03-20 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Fyra förslag på nya Centralstationen - och här är vinnaren" NT 20/3

Vinnande förslag Railway Renaissance innebär att juryn är tillbakablickande. Renässansen tog slut för 500 år sedan. Uppenbarligen tycker man att det var bättre förr.

Prislappen är räknad i penningvärdet år 2020. Vad blir det i dagens penningvärde? Vad blir den reella kostnaden när allt är klart om kanske tio år?

Norrköpings kommuns underlag för val av stationslösning, daterad 5 juni 2020 har dessa priser:

Järnvägsanläggningen: 5 027 000 000 kronor, stationens kärnfunktion: 205 000 000 kronor,  bytespunkten: 255 000 000 kronor, bytespunktens omland: 1 327 000 000 kronor. Totalsumma: 6 814 000 000 kr

Sex miljarder åttahundrafjorton miljoner kronor.

Trafikverket skjuter till 900 miljoner kronor av allas skattepengar, även dina. Tack för det!

Men du som Norrköpingsbo får ensam stå för resten. Det är ungefär lika mycket som det kostar att driva hela Norrköpings kommun under sju månader.

Lägg därtill totalkostnaden för hela Ostlänken. Maximalt 91,4 miljarder kronor räknat i dagens penningvärde, säger regeringen. Inte ett öre mer. Problemet är då att Ostlänken inte kommer längre än till Torvinge/Tallboda i Linköping, några kilometer från en station som man ännu inte beslutat om var den ska ligga. 

Lägg därtill 16 - 23 miljarder kronor (Trafikverkets egen siffra i Lokaliseringsutredning för 2019 - 2022).

Enligt samtal senaste tre dagarna med Linköpings politiker/tjänstemän, Trafikverkets tjänstemän och  regeringens tjänstemän kan ingen av dem säga om denna summa ska läggas till 91,4 miljarder eller om den inryms i totalen. 

Matematik, det är svårt det.

Grattis till alla Norrköpings- och Linköpingsbor och alla skattebetalare i hela Sverige. Det vore betydligt bättre att satsa dessa pengar på att renovera de järnvägar där tågen inte går i tid.

Infrastrukturminister Andreas Carlson bekräftade i Nyhetsmorgon i TV4 för några veckor sedan att underhållsskulden är ungefär lika stor som kostnaden för Ostlänken. Rapporter visar att 1 100 mil av Trafikverkets järnvägar på totalt 1 450 mil har behov av renoveringar.

Frågan är vad som är bäst:

– 16 mil prestigeprojektet Ostlänken utan färdig koppling till Stockholm C (planen slutar i Järna) och utan koppling till Linköpings C… eller upprustning av 1 100 mil svenska spår?

Alla ni människobarn… Detta är min syn på saken, men jag finns ju inte i verkligheten, även om jag har varit med er så länge som ni och era förfäder funnits.