Reidar Svedahl i otakt med moderpartiet om vindkraften

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i samförstånd med lokalsamhällen förutsätter att människor som berörs får korrekt och allsidig information, skriver Per Edström från Svea Vind Offshore.

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i samförstånd med lokalsamhällen förutsätter att människor som berörs får korrekt och allsidig information, skriver Per Edström från Svea Vind Offshore.

Foto: Svea vind offshore

Insändare2023-07-13 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Det finns alternativ till havsbaserad vindkraft" NT 4/7

Vindkraften (…) står på egna ben och byggs konkurrenskraftigt. Det behövs inga subventioner längre. Det är bra. Energislagen ska ha jämförbara spelregler. Utbyggandet av vindkraften behöver fortsätta. Men att vindkraften kräver stora ytor leder till konflikter. Utbyggnaden måste ske i samförstånd med de människor som påverkas.

Stycket du just har läst är ordagrant citerat från Liberalernas hemsida. Reidar Svedahl, kommunalråd för Liberalerna i Norrköping, har en annan uppfattning än sitt moderparti, det framgår av hans insändare med rubriken ”Det finns alternativ till havsbaserad vindkraft” (NT den 1 juli 2023). Där ger Svedahl en ensidigt mörk bild av havsbaserad vindkraft som han hävdar inte bara är subventionsberoende utan dessutom dålig för djurliv, natur och fastighetsvärden. 

Med denna grundinställning är det förståeligt att Svedahl, som han skriver, vill använda kommunens veto mot ”… de snurror som är placerade i vår kommun”. Men inställningen är inte bara felaktig, den är dessutom oförenlig med vad Liberalerna konstaterar på sin hemsida; utbyggnaden av vindkraften behöver fortsätta. På den punkten är Liberalerna överens med en enad energiintensiv industri och transportsektor, som vet att alternativet är att såväl Norrköping som resten av Sverige står inför elbrist inom bara några år.

En fortsatt utbyggnad av vindkraft i samförstånd med lokalsamhällen förutsätter att människor som berörs får korrekt och allsidig information. På det området har vi alla ett stort och ömsesidigt ansvar att vara sakliga och att avstå från misstänkliggöranden och att sprida vidare de myter om vindkraft som florerar i överflöd.

Den utmaning vi alla behöver hantera, både i Norrköping och på andra platser där vindkraft planereras, är att väga påverkan på lokal miljö mot nyttan för lokalt näringsliv, nationell konkurrenskraft och generellt lägre elpriser. Och, förstås, den globala nyttan av storskalig elektrifiering och snabbt minskade klimatutsläpp.