Regeringens förslag om bidrag till elen är orättvist

I dessa tider av höga elpriser framförs förslag på kompensation av elkonsumenterna från både höger och vänster.

Insändare 13 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Längst vill Moderaterna gå vilket är lite märkligt. De är ju vanligtvis motståndare till alla slags bidrag men när bidragen inte skall gå bara till de svagaste utan även till de mest välbärgade ser man inga problem.


Utformningen av kompensationen är även den problematisk i sig. Regeringens förslag att bara de med en förbrukning på minst 2000 kWh skall kompenseras kommer självklart att uppfattas som orättvist av dem som har en förbrukning precis under detta och inte får ett öre.

Bättre vore att alla fick en kompensation i procent av sin elkostnad även om det skulle svida i statskassan.


Man kan även fråga sig varför elpriset alls måste höjas. Det är väl ingen naturlag.
Sverige exporterar förfarande el vad det sägs. Och antag att det vore brist på till exempel potatis. 
Klart att det vore frestande för potatishandlarna att höja priset i ett sådant läge men ingenting tvingar dem. 
Men el är inte potatis. Det borde vara möjligt för regering och riksdag att helt enkelt frysa elpriset en tid för att rida ut krisen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa