Regeringen verkar tro att kärnkraft ska lösa allt

Nu är det hög tid för regeringen och även en del kommuner, Norrköping inräknat, att ta klimatkrisen på allvar.

Vi kan enkelt konstatera att några nya kärnkraftverk inte kommer att hinna byggas före 2035, skriver Ulf Krögerström. Arkivbild: kärnkraftverken Forsmark 1 och 2.

Vi kan enkelt konstatera att några nya kärnkraftverk inte kommer att hinna byggas före 2035, skriver Ulf Krögerström. Arkivbild: kärnkraftverken Forsmark 1 och 2.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2023-06-03 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kravet på en fossilfri värld kommer närmare och inget verkar göras i den storleksordningen som krävs. 

Transportsektorn och privatbilismen är en del av de som behöver bli fossilfria. Det kan bara göras om vi tanker med fossilfritt bränsle eller byter till elfordon. EU har även beslutat att bilar med fossilbränsle ska förbjudas 2035. Vad gör då regeringen och Norrköpings kommun för att lösa den frågan? 

Regeringen verkar ha fastnat i en tro att kärnkraften ska lösa allt. Vi kan enkelt konstatera att några nya kärnkraftverk inte kommer att hinna byggas före 2035. I samma andetag säger man att reduktionsplikten ska begränsas samtidigt som man minskar bidrag till elfordon, hur ska vi då hinna till 2035? 

Vad gör Norrköpings kommun åt frågan? Jo, den går åt motsatt håll och tänker lägga in veto mot alla typer av vindkraftverk. Ska vi hinna att göra något innan 2035 så måste vindkraftsparken byggas ut nu. Hur är det tänkt att transportsektorn och privatpersoner ska kunna ladda sina fordon om vi har brist på el och på laddställen? 

För att inte nämna alla stora företag som håller på att ställa om sin produktion till fossilfritt, där kommer det att behövas mängder av ny el. Många skyller på gamla regeringar som ställt av kärnkraftverken i förtid men det har funnits energiöverenskommelser så det är inga nya beslut som tagits. Producenterna av el, som till exempel Vattenfall, menar också att det skulle krävas omfattande investeringar för att kunna köra vidare eller starta upp de gamla reaktorerna. 

Så det som återstår i närtid är vindkraft och solcellsel. Då kan inte våra makthavare ta beslut för fyra år framåt, för att få sitta kvar vid nästa val, besluten måste vara mycket mer långsiktiga eftersom beslut som tas nu måste gälla över nästa decennium också. I dagarna har det visat sig att vår regering har gjort en 180 graders sväng, helt plötsligt är vindkraftverk något vi ska satsa på i Sverige. Då blir självklart frågan, kommer det nya styret i Norrköping att följa sina partikamrater i regeringen och se positivt på vindkraft?