Rättvisa åt Norrköpings äldrevård och äldreboenden

Med bestörtning läste jag insändaren På besök i Norrköpings äldrevård och äldreboenden publicerad i NT den 13 maj

Nu har jag kunnat notera att det sker väl genomtänkta förbättringar vilket ordföranden i vård-och omsorgsnämnden Andreas Bohlin (S) berättat om efter alla de skriverier som förekom i tidningen under sensommar och höst, skriver Marianne Wiegert Olofsson.

Nu har jag kunnat notera att det sker väl genomtänkta förbättringar vilket ordföranden i vård-och omsorgsnämnden Andreas Bohlin (S) berättat om efter alla de skriverier som förekom i tidningen under sensommar och höst, skriver Marianne Wiegert Olofsson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-05-17 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"På besök i Världen äldrevård och äldreboende" NT 12/5

Skribenten klargör redan i ingressen sin nattsvarta syn på den vård och omsorg som ges. Senare i texten konstaterar hon att de äldre dör i bästa fall från eländet.

Det värsta eländet är i skrivande stund den uppfattning och beskrivning av äldreomsorg och äldreboenden som skribenten företräder. Så här ser verkligheten inte ut. 

Visst är bemanningen på äldreboendena och demensboendena inte den ideala och personalen klagar på att politikerna inte lyssnar på dem. Nu har jag kunnat notera att det sker väl genomtänkta förbättringar vilket ordföranden i vård-och omsorgsnämnden Andreas Bohlin (S) berättat om efter alla de skriverier som förekom i tidningen under sensommar och höst.

Den negativa tonen som vilar över hela insändaren ger ett oseriöst intryck och den utmynnar i en önskan om dödshjälp. Skribenten ger uttryck för att förvaring är sämre än dödshjälp.

Det hade varit mera konstruktivt att uppmärksamma det ambitiösa arbete som personal ur olika kategorier utför på äldreboendena.