Rädd att Vrinnevisjukhuset hotas av nedläggning

Jag är rädd för att vi nu står inför samma hot om nedläggning eller nedmontering av Vrinnevisjukhuset, som vi gjorde för cirka 20 år sedan.

Insändarskribenten är rädd att Vrinnevisjukhusets verksamhet är hotad på samma sätt som för 20 år sedan. Bilden är 20 år gammal och från den mänskliga ring som slöts runt Vrinnevisjukhuset som protest mot planerade förändringar.

Insändarskribenten är rädd att Vrinnevisjukhusets verksamhet är hotad på samma sätt som för 20 år sedan. Bilden är 20 år gammal och från den mänskliga ring som slöts runt Vrinnevisjukhuset som protest mot planerade förändringar.

Foto: Fredrik Jonsson

Insändare2023-11-28 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anställningsstopp och för lite personal, samtliga kategorier, kommer det inte att kunna bedrivas fullskalig vård längre. Det saknas vårdpersonal på i stort sett alla olika avdelningar inom vårdkedjan.

Anställningsstoppet medför att inte ens de timanställda pensionärer som rycker in akut med kort varsel på sina gamla arbetsplatser, får sina anställningar förlängda. De är ju dessutom i sammanhanget en väldigt billig personalkategori.

Det är inte bara längre väntetider på vård som vi kommer att drabbas av, utan frågan är om det kommer att finnas någon vård överhuvudtaget?

Vart är vi på väg?