Pumpen i Strömparken kommer tillbaka

Vattenleken i Strömparken är uppskattad av många, och vi förstår att barn kan bli besvikna över att den i dagsläget inte fungerar.

Strömparken där berörd lekplats är belägen.

Strömparken där berörd lekplats är belägen.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Insändare2021-07-27 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "När lagas vattenpumpen?" NT 28/7.

Den är ett roligt inslag i parken, inte minst när det är som varmast. Tyvärr är pumpen ur funktion och vi har därför, för att trygga säkerheten, valt att montera bort handtaget för att den inte ska kunna startas. Felet medför att avrinningen inte fungerar som den ska när barnen leker, vilket i sin tur resulterar i att det blir alldeles för djupt för att leken ska vara säker. Vi har lämnat ärendet till entreprenör för åtgärd men tyvärr är felet inte helt lätt åtgärdat och vi kan därför inte ge någon säker prognos för när den kan vara i drift igen. Så snart det går att leka säkert igen kommer vi att starta pumpen.