Prostituerade bör betala skatt som alla andra

Genom att samhället tillåter att sälja sex så bidrar våra beslutande politiker också till att prostitutionen breder ut sig och kvinnor kommer till skada, skriver signaturen S.Ason.
Genom att samhället tillåter att sälja sex så bidrar våra beslutande politiker också till att prostitutionen breder ut sig och kvinnor kommer till skada, skriver signaturen S.Ason.

Återkommande får man i media läsa om den alltmer tilltagande prostitutionen i samhället.

Insändare 25 oktober 2021 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Återigen får man ta del av de insatser som görs från samhällets sida för att rädda dessa kvinnor som fastnat i prostitution och jagandet av de män, som betalar för dessa kvinnors tjänster. 

Det är kostsamma insatser från polisens och sociala myndigheters sida. Och vem får stå för dessa kostnader? Jo givetvis vi skattebetalare! Vore det då inte rimligt att prostitutionen får bära sina egna samhällskostnader? Var finns Skatteverket som annars är så pigga på att beskatta människor i alla tänkbara sammanhang? 

Jag förmodar att alla dessa prostituerade kvinnor inte innehar F-skattsedel eller lämnar kvitto på sina tjänster. Allt detta sker med våra politikers goda minne utan någon som helst kommentar eller åtgärd, då man beslutat i Sveriges högsta organ att det inte är förbjudet att sälja sex men däremot att köpa sex. 

Således kan dessa prostituerade kvinnor bedriva sin lukrativa verksamhet utan någon som helst rädsla för kontroll eller beskattning. Men ta del av samhällets sociala tjänster kan man göra utan att bidraga med inkomstskatter.


Genom att samhället tillåter att sälja sex så bidrar våra beslutande politiker också till att prostitutionen breder ut sig och kvinnor kommer till skada. Och var finns den jämställdhet som det i alla andra sammanhang så livligt förespråkas. Att sälja och att köpa sex är ju en förutsättning för att denna alltid så diskuterade prostitution kan fortgå. 

Så under tiden som våra politiker sätter till några ytterligare utredningar som tar några år, så kan ju Skatteverket anstränga sig med att inkassera skatter från alla dessa kvinnor som annonserar sina tjänster så lättillgängligt på sociala medier.


Kom igen nu beslutande politiker! Förbjud prostitutionen i Sverige vilket skulle rädda många kvinnor från människohandel och därmed fysiskt och psykiskt lidande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa