Problemet är nytt för Apoteket

Tack för din synpunkt rörande betalningsmöjligheter för tjänsten dosförpackade läkemedel.

Insändare 19 maj 2021 15:32
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Tack för din synpunkt rörande betalningsmöjligheter för tjänsten dosförpackade läkemedel. 

Region Östergötland får inte utföra dostjänsten i egen regi och har därför tillsammans med fyra andra regioner genomfört en upphandling. Regionerna kan enligt lagstiftningen inte ställa alltför detaljerade krav på leverantören som till exempel krav på att en patient som genomgår skuldsanering ska kunna välja faktura som betalningsalternativ. I denna upphandling har dock krav ställts på att leverantören ska kunna erbjuda flera olika betalningsalternativ. 

 

Apoteket AB är som du skriver regionens leverantör av dostjänsten från och med april 2021. Regionen har varit i kontakt med leverantören som vill poängtera att inga patienter förvägras att få dosförpackade läkemedel. Apoteket AB och dess partner Collector Bank följer god kreditgivningssed och beviljar inte krediter till personer som genomgår skuldsanering. För en person med skuldsanering sker då leveransen av de dosförpackade läkemedlen till apotek eller utlämningsställe där betalning kan ske kontant eller med kort. 

 

Problematiken som beskrivs i insändaren är ny för Apoteket AB och de tittar på möjligheter till alternativa lösningar som fungerar inom ramen för god kreditgivningssed och som samtidigt gör det så smidigt som möjligt för patienten.


Ämnen du kan följa