Prishöjning för vissa, prissänkning för andra

Sofia Malander, vd Östgötatrafiken, förklarar hur det fungerar med de nya kollektivtrafikzonerna.

Sofia Malander, vd Östgötatrafiken, förklarar hur det fungerar med de nya kollektivtrafikzonerna.

Foto: Magnus Andersson

Insändare2019-12-09 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Horribel höjning av biljettpriser”, NT 30/11.

”Bussresenär” är bekymrad över biljettpriserna i Östgötatrafikens nya biljett- och betalsystem. Det nya systemet bygger på en helt ny zonstruktur och vid införandet av en sådan är det oundvikligt att biljettpriserna ändras för några av resenärerna. Det gamla zonsystemet hade 310 fasta zoner med lite varierande storlek, medan det nya zonsystemet utgår från individen som ska resa och innehåller endast fyra zonstorlekar. Detta innebär att oavsett i vilken riktning resan ska gå så avgörs priset av avståndet – lika långa resor kostar lika mycket. Den här förändringen innebär att några av våra resenärer får ett högre pris jämfört med tidigare medan några får ett lägre pris jämfört med tidigare. Den stora majoriteten får dock ett oförändrat pris på sin biljett.

Kort om de nya zonerna:

* Liten zon inrymmer resor som är kortare än 8 kilometer. Till liten zon räknas även stadszonerna inom Linköping, Norrköping och Motala.
* Mellanzon väljs när resan, med av- och påstigningar samt eventuella byten, ryms inom en diameter på 20 kilometer, det vill säga resor som är kortare än 2 mil.
* Stor zon har en diameter på 30 kilometer. Det betyder att alla resor som är kortare än 3 mil ingår.
* Zon län täcker in resor i hela Östergötland

De som tidigare köpt biljett för det som kallades ”närområde” i det gamla systemet, kan nu köpa en biljett för allt från Liten zon till Zon län, beroende på reslängden. För några innebär det en prishöjning, för andra en prissänkning. Priserna för Liten zon respektive Zon län är samma som för Stadszon respektive Län i det gamla biljettsystemet. 

Det finns ibland enstaka resor där det kan vara svårt att motivera sig att åka kollektivt i stället för med bil av olika skäl. Målsättningen som finns med kollektivtrafiken är inte att vara det perfekta färdmedlet för alla människors alla resor. Men en sak är säker och det är att om man räknar in alla kostnader som finns kopplade till en bilresa (inköp, försäkring, skatt, drivmedel och p-avgift) så är det fortfarande ytterst få bilresor som är billigare än en resa med kollektivtrafiken. Och för den som har möjlighet att väga in annat än priset som en faktor vid valet av färdmedel finns argument som minskad påverkan från människan på miljö och klimat samt en positiv påverkan på regionens ekonomiska tillväxt.