Politisk prestige hinder för snabba åtgärder?

Det vi under lördagen kunde läsa i NT stämmer tyvärr väldigt väl med det jag tagit del av från vänner och bekanta i Norrköping.

Arkivbild.

Arkivbild.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2021-08-23 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har gått alldeles för långt med personalneddragningar inom äldreomsorgen och på resurserna för utbildning av personalen. Under pandemin eftersattes säkerheten för de äldre och arbetsmiljön för personalen beroende på avsaknad av skyddsutrustning. När stressad personal gick från rum till rum spreds naturligtvis Covid-19.

Besöksförbudet ledde till att det inte kom besök från anhöriga. Det minskade de äldres sociala kontakter och möjligheter att få komma ut. Dessutom blev inte försämringar i omvårdnaden uppmärksammade. I vissa fall har även viktiga vårdbeslut gällande de äldre fattats utan kontakt med de anhöriga. Nu när vaccineringen av de äldre varit lyckosam ”lyfts på locket” för en verklighet som förskräcker.

Den politiska prestigen tycks lägga hinder för snabba åtgärder. Det skylls på att staten borde gå in med mer pengar. När nu staten faktiskt har gjort det så anser man sig inte kunna använda de pengarna. Oklart varför. Det sägs att beslutet redan var fattat och att de statliga pengarna kom efter budgetbeslutet.

Den slutsats man kan dra är att ansvarig politiker inte vill ta ett direkt beslut om mer pengar till äldreomsorgen eftersom det visar att det tidigare beslutet var dåligt, alternativt klarar han inte av att väcka ett nytt ärende. Det är nämligen möjligt att som politiker väcka ett nytt ärende, ta ett nytt beslut. Förvisso kräver det politiskt arbete, med beslut i nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att få loss pengarna.

När jag lämnade kommunpolitiken var inte läget så här dåligt inom äldreomsorgen. Visst fanns brister. Bland annat saknades det platser på särskilt boende. Men personalbemanningen var avsevärt bättre. Vi hade politiker som tog politiska beslut och inte gömde sig bakom tjänstemän.

Jag och vi andra i Alliansen varnade då för att det spenderades alldeles för mycket på kommunala investeringar. Det leder med tiden till att det blir allt mindre med pengar till verksamheten. Konsekvenserna visar sig nu. Det är så kallade kapitaltjänstkostnader som ska betalas. När kommunalskatten redan höjts återstår neddragningar. I det här fallet har det ju trots allt tillkommit statliga pengar – använd dem – och gör det nu!

Tack till NT och alla de modiga som vittnat om missförhållandena i äldrevården. Det leder förhoppningsvis till ett bättre omhändertagande av de äldre som behöver hjälp. 

Jag är numera i regionfullmäktige för Moderaterna. Vad gör vi för de äldre? Vi har enigt fått igenom förslag om särskilda äldrevårdsmottagningar där särskild kunskap om äldrevård ska finnas. Vi har nu även lyft frågan om bättre läkarbemanning på våra äldreboenden. Hur vi tar hand om våra äldre visar om vi har ett mänskligt samhälle, eller inte. Det finns ett politiskt ansvar för detta – ta det!